Söktermen lista har 4 resultat
SV Svenska PL Polska
lista (n) lista (n) {f}
lista (n) spis (n) {m}
lista (n) wykaz (n) {m}
SV Synonymer för lista PL Översättningar
ta reda på [lista ut] dowiedzieć się (v)
längd [förteckning] (u długość {f}
register [förteckning] n gama {f}
rulla [förteckning] przewijać
katalog [förteckning] (u katalog {m}
inventarium [förteckning] n inwentaryzacja {f}
program [förteckning] n audycja {f}
slingra sig [lista sig in] wić się (n v)
smita [lista sig in] zwiewać
samling [lång rad] (u spotkanie {n}
biljett [blankett] (u bilet {m}
sedel [blankett] (u banknot {m}
tabell [uppräkning] (u tabela {f}
specifikation [uppräkning] (u specyfikacja (n)
nota [uppräkning] (u rachunek {m}
bok [uppräkning] (u księga {f}
index [uppräkning] n wykaz {m}
förteckning [uppräkning] (u inwentaryzacja {f}
PL Polska SV Svenska
lista (n) {f} lista (n)

Polska Svenska översättingar

PL Synonymer för lista SV Översättningar
spis [lista] m index {m}
indeks [spis] index {m}
katalog [spis] m répertoire {m}