Söktermen Momo - eller kampen om tiden har ett resultat
Hoppa till

SV PL Översättningar för eller

SV PL Översättningar för om

om (n) czy (n)
om (conj) [introducing indirect questions] czy (conj) [introducing indirect questions]
om (conj) [if, whether or not] czy ... czy (conj) [if, whether or not]
om (n) gdyby (n) (Kj.)
om (n) o (n) (prp.)
om (prep adv adj) [concerning] o (prep adv adj) [concerning] (prp.)
om (n) przez (n) (Prp.)
om (n) za (n)
om (n) jeżeli (n)
om (prep adv adj) [on every side of] wokół (prep adv adj) [on every side of]