Söktermen mot har 12 resultat
SV Svenska PL Polska
mot (conj prep) [compared with] a (conj prep) [compared with]
mot (conj prep) [towards] dla (conj prep) [towards]
mot (prep adj) [in the direction of] do (prep adj) [in the direction of]
mot (prep adj) [in the direction of] ku (prep adj) [in the direction of]
mot (prep conj) [in a contrary direction to] pod (prep conj) [in a contrary direction to] (Prp.)
SV Svenska PL Polska
mot (prep conj) [in a contrary direction to] przeciw (prep conj) [in a contrary direction to] (Prp)
mot (prep conj) [in opposition to] przeciw (prep conj) [in opposition to] (Prp)
mot (prep conj) [in opposition to] przeciwko (prep conj) [in opposition to] (siehe przeciw)
mot (prep) [against] z (prep) [against]
mot (conj prep) [in opposition to] kontra (conj prep) {f} [in opposition to]
mot (prep adj) [in the direction of] w stronę (prep adj) [in the direction of] (prep adj)
mot (prep adj) [in the direction of] w kierunku (prep adj) [in the direction of] (prep adj)
SV Synonymer för mot PL Översättningar
åt [emot] mod {n}
korsväg [vägskäl] (u vejgaffel
till [mygg] til
gatukorsning [kryss] vejkryds (n)
rondell [kryss] (u rundkørsel (adj n)
skärning [kryss] mode (adj n v)
bekämpa [uppträda mot] bekæmpe (v n)