Söktermen nomenklatur har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaPLPolska
nomenklatur(u) nomenklatura{f}
SVSynonymer för nomenklaturPLÖversättningar
namn[beteckning]nnavn
benämning[beteckning](ubenævnelse(n)
terminologi[fackspråk](uterminologi
vokabulär[fackspråk]nordforråd
ordförråd[fackspråk]nordforråd
ordlista[ordförråd](uordforråd