Söktermen termin har 12 resultat
SV Svenska PL Polska
termin (n) (u) pojęcie (n) {n}
termin (n) (u) termin (n) {m}
termin (n) (u) semestr (n)
termin (n) [half of school year] (u) semestr (n) [half of school year]
SV Synonymer för termin PL Översättningar
tidpunkt [förfallotid] (u doba {f}
PL Polska SV Svenska
termin (n) {m} termin (n) (u)
termin (n) {m} tidspunkt (n)
termin (n) {m} uttryck (n) {n}
termin (n) {m} term (n) (u)
termin (n) {m} begrepp (n) {n}
termin (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} term (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] (u)
termin (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} begrepp (n v) {n} [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]
termin (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} beteckning (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] (u)

Polska Svenska översättingar

PL Synonymer för termin SV Översättningar
nazwa [określenie] f имя (nt)
określenie [określenie] определение (nt)