Söktermen uttryck har 14 resultat
SVSvenskaPLPolska
uttryck{n} mina{f}
uttryck(n)[facial appearance]{n} mina(n){f}[facial appearance]
uttryck(n){n} termin(n){m}
uttryck(n){n} wyrażenie(n)
uttryck(n)[''(computing)'' a piece of code in a high-level language that returns a value]{n} wyrażenie(n)[''(computing)'' a piece of code in a high-level language that returns a value]
SVSvenskaPLPolska
uttryck(n)[colloquialism or idiom]{n} wyrażenie(n)[colloquialism or idiom]
uttryck(n)[mathematics: arrangement of symbols]{n} wyrażenie(n)[mathematics: arrangement of symbols]
uttryck(n)[particular way of phrasing an idea]{n} wyrażenie(n)[particular way of phrasing an idea]
uttryck(n)[colloquialism or idiom]{n} zwrot(n)[colloquialism or idiom]
uttryck(n)[particular way of phrasing an idea]{n} zwrot(n)[particular way of phrasing an idea]
uttryck{n} wyraz twarzy
uttryck(n)[facial appearance]{n} wyraz twarzy(n)[facial appearance]
uttryck(n)[colloquialism or idiom]{n} kolokwializm(n)[colloquialism or idiom](n)
uttryck(n)[colloquialism or idiom]{n} idiomatic(n)[colloquialism or idiom](n)
SVSynonymer för uttryckPLÖversättningar
ord[term]nerewoord
begrepp[term]nkonsep
namn[benämning]nnaam{m}
signatur[benämning](uhandtekening
tanke[yttrande](ugedink(n)
fras[yttrande](usin
replik[yttrande](ulyn
tal[yttrande]nspraak
text[yttrande](uteks
språk[formulering]ntaalgebruik
uppsyn[min](ugesig
ansikte[min]ngesig