Söktermen Wikipedia har 4 resultat
SV Svenska PL Polska
Wikipedia (n) {u} Wikipedia (n)
Wikipedia (proper n v) [online encyclopedia] {u} Wikipedia (proper n v) [online encyclopedia]
PL Polska SV Svenska
Wikipedia (n) Wikipedia (n) {u}
Wikipedia (proper n v) [online encyclopedia] Wikipedia (proper n v) {u} [online encyclopedia]