Söktermen överraskad har 16 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
överraskad (a) [känslor] bobo (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] aturdido (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] estarrecido (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] pasmado (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] embasbacado (a) [känslor]
SV Svenska PT Portugisiska
överraskad (adj) [caused to feel surprise] surpresa (adj) {f} [caused to feel surprise]
överraskad (a) [känslor] perplexo (a) [känslor]
överraskad (adj) [caused to feel surprise] surpreso (adj) [caused to feel surprise]
överraskad (a) [känslor] surpreso (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] estupefacto (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] estupefato (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] pasmo (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] sem fala (a) [känslor]
överraskad (a) [känslor] mudo (a) [känslor]
överraskad (adj) [caused to feel surprise] surpreendido (adj) [caused to feel surprise]
överraskad (adj) [caused to feel surprise] surpreendida (adj) [caused to feel surprise] (adj)