Söktermen ajustar har 31 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
ajustar (v n adj) [to adjust] ställa in (v n adj) [to adjust]
ajustar (v adj n) [to tailor] prova ut (v adj n) [to tailor]
ajustar (v n adj) [to adjust] ställa (v n adj) [to adjust]
ajustar (v adj n) [to tailor] skräddarsy (v adj n) [to tailor]
ajustar (v) [carpintaria] kanthugga (v) [carpintaria]
PT Portugisiska SV Svenska
ajustar (v) [carpintaria] fyrhugga (v) [carpintaria]
ajustar (v n adj) [to adjust] sätta (v n adj) [to adjust]
ajustar (v) [cinto] spänna på sig (v) [cinto]
ajustar (v) [cinto] sätta på sig (v) [cinto]
ajustar (v) [afirmação] stämma med (v) [afirmação]
ajustar (v) [regular] trimma (v) [regular]
ajustar (v) [motor] trimma (v) [motor]
ajustar (v) [regular] finjustera (v) [regular]
ajustar (v) [motor] finjustera (v) [motor]
ajustar (v) [medicina] återföra i rätt läge (v) [medicina]
ajustar (v) [medicina] reponera (v) [medicina]
ajustar (v) [adaptar] anpassa (v) [adaptar]
ajustar (v) [regular] ställa in (v) [regular]
ajustar (v) [motor] ställa in (v) [motor]
ajustar (v) [regular] reglera (v) [regular]
ajustar (v) [motor] reglera (v) [motor]
ajustar (v) [afirmação] passa ihop med (v) [afirmação]
ajustar (v) [regular] justera (v) [regular]
ajustar (v) [motor] justera (v) [motor]
ajustar (v) [vestimenta] ta in (v) [vestimenta]
ajustar (v) [geral] sträcka (v) [geral]
ajustar (v) [geral] spänna (v) [geral]
ajustar (v) [regular] ordna (v) [regular]
ajustar (v) [motor] ordna (v) [motor]
ajustar (v) [adaptar] avpassa (v) [adaptar]
ajustar (v) [adaptar] lämpa (v) [adaptar]

Portugisiska Svenska översättingar