Söktermen além de har 29 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
além de (o) [também] likaså (o) [também]
além de (o) [tempo] förbi (o) [tempo]
além de (o) [possibilidade] förbi (o) [possibilidade]
além de (o) [localização] förbi (o) [localização]
além de (o) [limite] förbi (o) [limite]
PT Portugisiska SV Svenska
além de (o) [tempo] senare än (o) [tempo]
além de (o) [posição] bortom (o) [posição]
além de (o) [localização] bortom (o) [localização]
além de (o) [posição] bakom (o) [posição]
além de (o) [posição] på andra sidan (o) [posição]
além de (o) [ademais de] utöver (o) [ademais de]
além de (o) [ademais] utöver (o) [ademais]
além de (o) [tempo] över (o) [tempo]
além de (o) [possibilidade] över (o) [possibilidade]
além de (o) [limite] över (o) [limite]
além de (o) [ademais de] bortsett från (o) [ademais de]
além de (o) [também] även (o) [também]
além de (o) [também] också (o) [também]
além de (o) [geral] annan än (o) [geral]
além de (o) [tempo] efter (o) [tempo]
além de (o) [possibilidade] efter (o) [possibilidade]
além de (o) [limite] efter (o) [limite]
além de (o) [ademais de] jämte (o) [ademais de]
além de (o) [ademais] jämte (o) [ademais]
além de (o) [ademais de] förutom (o) [ademais de]
além de (o) [ademais] förutom (o) [ademais]
além de (o) [ademais de] med uteslutande av (o) [ademais de]
além de (o) [ademais de] utom (o) [ademais de]
além de (o) [ademais] utom (o) [ademais]

PT SV Översättningar för além

além (n proper) [life after death] livet efter detta (n proper) [life after death]
além (n proper) [life after death] livet efter döden (n proper) [life after death] (n proper)

PT SV Översättningar för de

de (adj adv n) [in extent in a direction away from the observer] djup (adj adv n) {n} [in extent in a direction away from the observer]
de (n adj int v) [parting, valedictory, final] avsked (n adj int v) {n} [parting, valedictory, final]
de (adj) [offensive] frånstötande (adj) [offensive]
de (o) [geral] för (o) [geral]
de (o) [geral] till (o) [geral]
de (o) [livros] (o) [livros]
de (o) [lugar] (o) [lugar]
de (o) [origem] (o) [origem]
de (o) [posse] (o) [posse]
de (o) [tempo] (o) [tempo]

Portugisiska Svenska översättingar