Söktermen annorstädes har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska PT Portugisiska
annorstädes (o) [allmän] em outro lugar (o) [allmän]
annorstädes (adv n) [in or at some other place] em (adv n) [in or at some other place]
annorstädes (adv n) [in or at some other place] alhures (adv n) [in or at some other place]
SV Synonymer för annorstädes PT Översättningar
alibi [bevis på oskuld] n álibi {m}