Söktermen aspecto har 15 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
aspecto (n) [aparência] {m} utseende (n) {n} [aparência]
aspecto (n) [físico] {m} utseende (n) {n} [físico]
aspecto (n) [geral] {m} utseende (n) {n} [geral]
aspecto (n) [pessoa] {m} utseende (n) {n} [pessoa]
aspecto (n) [aparência] {m} yttre (n) {n} [aparência]
PT Portugisiska SV Svenska
aspecto (n) [físico] {m} yttre (n) {n} [físico]
aspecto (n) [geral] {m} yttre (n) {n} [geral]
aspecto (n) [pessoa] {m} yttre (n) {n} [pessoa]
aspecto (n) [detalhe] {m} kännemärke (n) {n} [detalhe]
aspecto (n) [lado] {m} kännemärke (n) {n} [lado]
aspecto (n) [detalhe] {m} särdrag (n) {n} [detalhe]
aspecto (n) [lado] {m} särdrag (n) {n} [lado]
aspecto (n) [detalhe] {m} avseende (n) {n} [detalhe]
aspecto (n) [detalhe] {m} hänseende (n) {n} [detalhe]
aspecto (n) [construção] {m} läge (n) {n} [construção]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för aspecto SV Översättningar
composição [essência] f thành phần (n)
estrutura [essência] f cấu trúc (n v)
face [ângulo] f mặt