Söktermen atormentar har 43 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
atormentar (v) [sentimento] uppröra (v) [sentimento]
atormentar (v) [mente] hemsöka (v) [mente]
atormentar (v) [problema] hemsöka (v) [problema]
atormentar (v) [sentimento] förbrylla (v) [sentimento]
atormentar (v) [sentimento] göra förlägen (v) [sentimento]
PT Portugisiska SV Svenska
atormentar (v) [comportamento] trakassera (v) [comportamento]
atormentar (v) [condição emocional] trakassera (v) [condição emocional]
atormentar (v) [dor] trakassera (v) [dor]
atormentar (v) [problema] trakassera (v) [problema]
atormentar (v) [sentimento] bekymra (v) [sentimento]
atormentar (v) [sentimento] oroa (v) [sentimento]
atormentar (v) [dor] hemsöka (v) [dor]
atormentar (v) [sentimento] uppskaka (v) [sentimento]
atormentar (v) [desastre] drabba (v) [desastre]
atormentar (v) [problema] drabba (v) [problema]
atormentar (v) [físico] tortera (v) [físico]
atormentar (v) [comportamento] pina (v) [comportamento]
atormentar (v) [condição emocional] pina (v) [condição emocional]
atormentar (v) [dor] pina (v) [dor]
atormentar (v) [físico] pina (v) [físico]
atormentar (v) [problema] pina (v) [problema]
atormentar (n v) [to cause severe suffering] pina (n v) [to cause severe suffering]
atormentar (v) [mente] plåga (v) [mente]
atormentar (v) [dor] vålla (v) [dor]
atormentar (v) [comportamento] reta (v) [comportamento]
atormentar (v) [condição emocional] reta (v) [condição emocional]
atormentar (v) [dor] reta (v) [dor]
atormentar (v) [problema] reta (v) [problema]
atormentar (v) [comportamento] plåga (v) [comportamento]
atormentar (v) [condição emocional] plåga (v) [condição emocional]
atormentar (v) [desastre] plåga (v) [desastre]
atormentar (v) [dor] plåga (v) [dor]
atormentar (v) [físico] plåga (v) [físico]
atormentar (v) [dor] tillfoga (v) [dor]
atormentar (v) [problema] plåga (v) [problema]
atormentar (n v) [to cause severe suffering] plåga (n v) [to cause severe suffering]
atormentar (v) [comportamento] besvära (v) [comportamento]
atormentar (v) [comportamento] tråka (v) [comportamento]
atormentar (v) [comportamento] irritera (v) [comportamento]
atormentar (v) [comportamento] störa (v) [comportamento]
atormentar (v) [sentimento] förvirra (v) [sentimento]
atormentar (v) [comportamento] hemsöka (v) [comportamento]
atormentar (v) [condição emocional] hemsöka (v) [condição emocional]

Portugisiska Svenska översättingar