Söktermen besvärlig har 121 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
besvärlig (a) [uppförande] aborrecido (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] pesado (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] pesado (a) [arbete]
besvärlig (a) [karaktär] pesado (a) [karaktär]
besvärlig (a) [omständigheter] pesado (a) [omständigheter]
SV Svenska PT Portugisiska
besvärlig (a) [person] pesado (a) [person]
besvärlig (a) [situation] pesado (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] pesado (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] duro (a) {m} [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] duro (a) {m} [arbete]
besvärlig (a) [karaktär] duro (a) {m} [karaktär]
besvärlig (a) [omständigheter] duro (a) {m} [omständigheter]
besvärlig (a) [person] duro (a) {m} [person]
besvärlig (a) [situation] duro (a) {m} [situation]
besvärlig (a) [uppförande] duro (a) {m} [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] crítico (a) {m} [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] crítico (a) {m} [karaktär]
besvärlig (a) [situation] crítico (a) {m} [situation]
besvärlig (a) [ansträngning] difícil (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] difícil (a) [arbete]
besvärlig (a) [barn] difícil (a) [barn]
besvärlig (a) [karaktär] difícil (a) [karaktär]
besvärlig (a) [omständigheter] difícil (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] difícil (a) [person]
besvärlig (a) [situation] difícil (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] difícil (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] fastidioso (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] fastidioso (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] fastidioso (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] fastidioso (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] fastidioso (a) [uppförande]
besvärlig (a) [person] rabugento (a) {m} [person]
besvärlig (a) [uppförande] rabugento (a) {m} [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] árduo (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] árduo (a) [arbete]
besvärlig (a) [karaktär] árduo (a) [karaktär]
besvärlig (a) [omständigheter] árduo (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] árduo (a) [person]
besvärlig (a) [situation] árduo (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] árduo (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] trabalhoso (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] trabalhoso (a) [arbete]
besvärlig (a) [karaktär] trabalhoso (a) [karaktär]
besvärlig (a) [omständigheter] trabalhoso (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] trabalhoso (a) [person]
besvärlig (a) [situation] trabalhoso (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] trabalhoso (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] laborioso (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] laborioso (a) [arbete]
besvärlig (a) [karaktär] laborioso (a) [karaktär]
besvärlig (a) [omständigheter] laborioso (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] laborioso (a) [person]
besvärlig (a) [situation] laborioso (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] laborioso (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] cansativo (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] cansativo (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] cansativo (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] cansativo (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] cansativo (a) [uppförande]
besvärlig (a) [uppförande] grosseiro (a) {m} [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] irritante (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] irritante (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] irritante (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] irritante (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] irritante (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] aborrecedor (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] aborrecedor (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] aborrecedor (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] aborrecedor (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] aborrecedor (a) [uppförande]
besvärlig (a) [person] mal-humorado (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] mal-humorado (a) [uppförande]
besvärlig (a) [person] irritável (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] irritável (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] turbulento (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] turbulento (a) [karaktär]
besvärlig (a) [situation] turbulento (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] rude (a) [uppförande]
besvärlig (a) [uppförande] mal-educado (a) {m} [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] complicado (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] complicado (a) [karaktär]
besvärlig (a) [situation] complicado (a) [situation]
besvärlig (a) [ansträngning] arriscado (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] arriscado (a) [karaktär]
besvärlig (a) [situation] arriscado (a) [situation]
besvärlig (a) [ansträngning] complexo (a) {m} [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] complexo (a) {m} [karaktär]
besvärlig (a) [situation] complexo (a) {m} [situation]
besvärlig (a) [ansträngning] perigoso (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] perigoso (a) [karaktär]
besvärlig (a) [situation] perigoso (a) [situation]
besvärlig (a) [ansträngning] precário (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] precário (a) [karaktär]
besvärlig (a) [situation] precário (a) [situation]
besvärlig (a) [uppförande] soturno (a) [uppförande]
besvärlig (a) [uppförande] taciturno (a) [uppförande]
besvärlig (a) [barn] intratável (a) [barn]
besvärlig (a) [ansträngning] inconveniente (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] inconveniente (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] inconveniente (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] inconveniente (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] inconveniente (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] inoportuno (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] inoportuno (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] inoportuno (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] inoportuno (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] inoportuno (a) [uppförande]
besvärlig (a) [ansträngning] problemático (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [karaktär] problemático (a) [karaktär]
besvärlig (a) [situation] problemático (a) [situation]
besvärlig (a) [ansträngning] oneroso (a) [ansträngning]
besvärlig (a) [arbete] oneroso (a) [arbete]
besvärlig (a) [omständigheter] oneroso (a) [omständigheter]
besvärlig (a) [person] oneroso (a) [person]
besvärlig (a) [uppförande] oneroso (a) [uppförande]
besvärlig (a) [uppförande] resmungão (a) {m} [uppförande]
besvärlig (a) [uppförande] amuado (a) [uppförande]
besvärlig (a) [barn] levado (a) {m} [barn]
besvärlig (a) [mekanism] emperrado (a) [mekanism]
besvärlig (a) [barn] indócil (a) [barn]
besvärlig (a) [barn] indisciplinado (a) [barn]