Söktermen borrifar har 12 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
borrifar (v) [agricultura] spruta (v) [agricultura]
borrifar (v) [atomizar] stänka (v) [atomizar]
borrifar (v) [água] stänka (v) [água]
borrifar (v) [atomizar] skvätta (v) [atomizar]
borrifar (v) [água] skvätta (v) [água]
PT Portugisiska SV Svenska
borrifar (v) [atomizar] atomisera (v) [atomizar]
borrifar (v) [água] atomisera (v) [água]
borrifar (v) [atomizar] vaporisera (v) [atomizar]
borrifar (v) [água] vaporisera (v) [água]
borrifar (v) [atomizar] spreja (v) [atomizar]
borrifar (v) [água] spreja (v) [água]
borrifar (v) [água] bestänka (v) [água]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för borrifar SV Översättningar
evaporar [vaporar] évaporer
atomizar [vaporar] vaporiser
pulverizar [vaporar] concasser
vaporizar [vaporar] vaporiser
respingar [chuviscar] asperger
salpicar [chuviscar] m asperger