Söktermen byta har 18 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
byta (n v) [to exchange] trocar (n v) [to exchange]
byta (n v) [to transfer to another vehicle] baldear (n v) [to transfer to another vehicle]
byta (v) [varor] fazer uma troca (v) [varor]
byta (v) [to substitute] substituir (v) [to substitute]
byta (v) [varor] intercambiar (v) [varor]
SV Svenska PT Portugisiska
byta (v) [idé] intercambiar (v) [idé]
byta (v) [varor] cambiar (v) [varor]
byta (v) [varor] trocar (v) [varor]
byta (n v) [to replace] trocar (n v) [to replace]
byta (v) [idé] mudar (v) [idé]
byta (v n) [to change, swap] trocar (v n) [to change, swap]
byta (n v) [to change places or tasks] trocar (n v) [to change places or tasks]
byta (v) [idé] trocar (v) [idé]
byta (v) [fordon] trocar (v) [fordon]
byta (v) [varor] mudar (v) [varor]
byta (n v) [to replace] mudar (n v) [to replace]
byta (v n) [to change, swap] mudar (v n) [to change, swap]
byta (n v) [to change places or tasks] mudar (n v) [to change places or tasks]