Söktermen cauteloso har 27 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
cauteloso (a) [pessoa] vaksam (a) [pessoa]
cauteloso (a) [prudente] konservativ (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] konservativ (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] konservativ (a) [cuidadoso]
cauteloso (a) [prudente] förbehållsam (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] förbehållsam (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] förbehållsam (a) [cuidadoso]
cauteloso (a) [prudente] reserverad (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] reserverad (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] reserverad (a) [cuidadoso]
cauteloso (a) [prudente] välbetänkt (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] välbetänkt (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] välbetänkt (a) [cuidadoso]
cauteloso (a) [prudente] vaksam (a) [prudente]
cauteloso (adj) [cautious] försiktig (adj) [cautious]
cauteloso (a) [cuidadoso] vaksam (a) [cuidadoso]
cauteloso (a) [prudente] förtänksam (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] förtänksam (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] förtänksam (a) [cuidadoso]
cauteloso (a) [prudente] varsam (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] varsam (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] varsam (a) [cuidadoso]
cauteloso (adj) [cautious of danger; timorously or suspiciously prudent; circumspect; scrupulous] varsam (adj) [cautious of danger; timorously or suspiciously prudent; circumspect; scrupulous]
cauteloso (a) [prudente] försiktig (a) [prudente]
cauteloso (a) [pessoa] försiktig (a) [pessoa]
cauteloso (a) [cuidadoso] försiktig (a) [cuidadoso]
cauteloso (adj) [cautious of danger; timorously or suspiciously prudent; circumspect; scrupulous] försiktig (adj) [cautious of danger; timorously or suspiciously prudent; circumspect; scrupulous]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för cauteloso SV Översättningar
secreto [cuidadoso] confidential
discreto [cuidadoso] discreet
fechado [cuidadoso] shut
prudente [cuidadoso] circumspect
frio [cuidadoso] m frost
retraído [cuidadoso] standoffish (informal)
reservado [cuidadoso] demure
clarividente [prudente] m clairvoyant
previdente [precavido] prospective
cuidadoso [prudencial] circumspect
sábio [prudencial] m wise (arch.)
precavido [prudencial] watchful
atento [prudencial] watchful