Söktermen confuso har 74 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
confuso (a) [ambíguo] tvetydig (a) [ambíguo]
confuso (a) [vago] oklart (a) [vago]
confuso (a) [língua] oklart (a) [língua]
confuso (a) [vago] indirekt (a) [vago]
confuso (a) [língua] indirekt (a) [língua]
PT Portugisiska SV Svenska
confuso (a) [mente] rådlös (a) [mente]
confuso (a) [condição mental] rådlös (a) [condição mental]
confuso (a) [caótico] rådlös (a) [caótico]
confuso (a) [aturdido] rådlös (a) [aturdido]
confuso (a) [ambíguo] mångtydig (a) [ambíguo]
confuso (a) [língua] vagt (a) [língua]
confuso (a) [ambíguo] dubbeltydig (a) [ambíguo]
confuso (a) [mente] rörig (a) [mente]
confuso (a) [condição mental] rörig (a) [condição mental]
confuso (a) [caótico] rörig (a) [caótico]
confuso (a) [aturdido] rörig (a) [aturdido]
confuso (a) [mente] kaotisk (a) [mente]
confuso (a) [condição mental] kaotisk (a) [condição mental]
confuso (a) [caótico] kaotisk (a) [caótico]
confuso (a) [vago] otydlig (a) [vago]
confuso (a) [dúvida] villrådig (a) [dúvida]
confuso (a) [dúvida] tvekande (a) [dúvida]
confuso (a) [vago] oviss (a) [vago]
confuso (a) [língua] oviss (a) [língua]
confuso (a) [idéia] oviss (a) [idéia]
confuso (a) [vago] vag (a) [vago]
confuso (a) [língua] vag (a) [língua]
confuso (a) [idéia] vag (a) [idéia]
confuso (a) [aturdido] kaotisk (a) [aturdido]
confuso (a) [língua] otydlig (a) [língua]
confuso (a) [idéia] otydlig (a) [idéia]
confuso (a) [dúvida] otrygg (a) [dúvida]
confuso (a) [geral] lätt att förväxla (a) [geral]
confuso (a) [geral] lätt att missförstå (a) [geral]
confuso (a) [mente] virrig (a) [mente]
confuso (a) [caótico] virrig (a) [caótico]
confuso (a) [vago] vagt (a) [vago]
confuso (a) [caótico] förvirrad (a) [caótico]
confuso (a) [condição mental] förbryllad (a) [condição mental]
confuso (a) [caótico] förbryllad (a) [caótico]
confuso (a) [aturdido] förbryllad (a) [aturdido]
confuso (a) [mente] förvillad (a) [mente]
confuso (a) [condição mental] förvillad (a) [condição mental]
confuso (a) [caótico] förvillad (a) [caótico]
confuso (a) [aturdido] förvillad (a) [aturdido]
confuso (a) [mente] förvirrad (a) [mente]
confuso (a) [condição mental] förvirrad (a) [condição mental]
confuso (a) [mente] förbryllad (a) [mente]
confuso (a) [aturdido] förvirrad (a) [aturdido]
confuso (a) [vago] svävande (a) [vago]
confuso (a) [língua] svävande (a) [língua]
confuso (a) [vago] kringgående (a) {n} [vago]
confuso (a) [língua] kringgående (a) {n} [língua]
confuso (a) [sentimento] vimmelkantig (a) [sentimento]
confuso (a) [sentimento] omtumlad (a) [sentimento]
confuso (a) [vago] dunkel (a) {n} [vago]
confuso (a) [condição mental] konfys (a) [condição mental]
confuso (a) [desnorteador] omtöcknande (a) [desnorteador]
confuso (a) [desnorteador] förbryllande (a) [desnorteador]
confuso (adj) [difficult to understand] förvirrande (adj) [difficult to understand]
confuso (a) [desnorteador] förvirrande (a) [desnorteador]
confuso (a) [sentimento] slokörad (a) [sentimento]
confuso (a) [sentimento] modfälld (a) [sentimento]
confuso (a) [sentimento] nedslagen (a) [sentimento]
confuso (a) [mente] konfys (a) [mente]
confuso (a) [idéia] dunkel (a) {n} [idéia]
confuso (a) [caótico] konfys (a) [caótico]
confuso (a) [aturdido] konfys (a) [aturdido]
confuso (a) [mente] konfunderad (a) [mente]
confuso (a) [condição mental] konfunderad (a) [condição mental]
confuso (a) [caótico] konfunderad (a) [caótico]
confuso (a) [aturdido] konfunderad (a) [aturdido]
confuso (a) [dúvida] tveksam (a) [dúvida]
confuso (a) [dúvida] osäker (a) [dúvida]

Portugisiska Svenska översättingar