Söktermen dúbio har 13 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
dúbio (adj) [vague and unclear] dunkel (adj) {n} [vague and unclear]
dúbio (adj) [arousing doubt] tvivelaktig (adj) [arousing doubt]
dúbio (a) [dúvida] tvivelaktig (a) [dúvida]
dúbio (adj) [vague and unclear] svävande (adj) [vague and unclear]
dúbio (adj) [open to multiple interpretations] osäker (adj) [open to multiple interpretations]
PT Portugisiska SV Svenska
dúbio (a) [dúvida] tveksam (a) [dúvida]
dúbio (a) [dúvida] tvivlande (a) [dúvida]
dúbio (adj) [open to multiple interpretations] dubbeltydig (adj) [open to multiple interpretations]
dúbio (adj) [open to multiple interpretations] tvetydig (adj) [open to multiple interpretations]
dúbio (a) [dúvida] skum (a) {n} [dúvida]
dúbio (adj) [vague and unclear] vag (adj) [vague and unclear]
dúbio (a) [dúvida] misstänkt (a) [dúvida]
dúbio (a) [dúvida] dubiös (a) [dúvida]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för dúbio SV Översättningar
ambíguo [duvidoso] svävande
incerto [duvidoso] villrådig
descrente [suspeitso] icke troende
incrédulo [suspeitso] m icke troende
questionável [suspeitso] tvivelaktig
duvidoso [suspeitso] tvivelaktig