Söktermen decrescer har 27 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
decrescer (v) [diminuir] bortfalla (v) [diminuir]
decrescer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] förtvina (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
decrescer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] krympa (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
decrescer (v) [nível] sjunka (v) [nível]
decrescer (v) [quantidade] reduceras (v) [quantidade]
PT Portugisiska SV Svenska
decrescer (v) [diminuir] reduceras (v) [diminuir]
decrescer (v) [baixar] reduceras (v) [baixar]
decrescer (v) [quantidade] förminskas (v) [quantidade]
decrescer (v) [diminuir] förminskas (v) [diminuir]
decrescer (v) [baixar] förminskas (v) [baixar]
decrescer (v) [quantidade] minskas (v) [quantidade]
decrescer (v) [diminuir] minskas (v) [diminuir]
decrescer (v) [baixar] minskas (v) [baixar]
decrescer (v) [quantidade] bortfalla (v) [quantidade]
decrescer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
decrescer (v) [baixar] bortfalla (v) [baixar]
decrescer (v) [quantidade] försvinna (v) [quantidade]
decrescer (v) [diminuir] försvinna (v) [diminuir]
decrescer (v) [baixar] försvinna (v) [baixar]
decrescer (v) [quantidade] avta (v) [quantidade]
decrescer (v) [número] avta (v) [número]
decrescer (v) [diminuir] avta (v) [diminuir]
decrescer (v) [baixar] avta (v) [baixar]
decrescer (v) [quantidade] minska (v) [quantidade]
decrescer (v) [número] minska (v) [número]
decrescer (v) [diminuir] minska (v) [diminuir]
decrescer (v) [baixar] minska (v) [baixar]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för decrescer SV Översättningar
reduzir [tamanho] minska
encolher [tamanho] krympa
diminuir [tamanho] förtvina
piorar [deteriorar] försämras
baixar [deteriorar] falla
declinar [deteriorar] mojna
cair [baixar] trilla