Söktermen descer har 30 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
descer (v) [ave de rapina] slå ned (v) [ave de rapina]
descer (v n) [to decrease or make less in strength] avklinga (v n) [to decrease or make less in strength]
descer (v n) [to decrease or make less in strength] mojna (v n) [to decrease or make less in strength]
descer (v) [rio] komma ned (v) [rio]
descer (v) [escada] komma ned (v) [escada]
PT Portugisiska SV Svenska
descer (v) [abaixar] komma ned (v) [abaixar]
descer (v) [rio] stiga ned (v) [rio]
descer (v) [escada] stiga ned (v) [escada]
descer (v) [abaixar] stiga ned (v) [abaixar]
descer (v) [rio] fara utför (v) [rio]
descer (v) [abaixar] fara utför (v) [abaixar]
descer (v) [rio] gå ned (v) [rio]
descer (v) [montanha] gå ned (v) [montanha]
descer (v) [escada] gå ned (v) [escada]
descer (v) [abaixar] gå ned (v) [abaixar]
descer (v n) [to decrease or make less in strength] minska (v n) [to decrease or make less in strength]
descer (v) [morro] köra nedför (v) [morro]
descer (v) [aviação] stiga av ett flygplan (v) [aviação]
descer (v) [montanha] gå ner (v) [montanha]
descer (v) [escada] gå ner (v) [escada]
descer (v) [abaixar] gå ner (v) [abaixar]
descer (v) [ônibus] stiga av (v) [ônibus]
descer (v) [cavalo] stiga av (v) [cavalo]
descer (v) [bicicleta] stiga av (v) [bicicleta]
descer (v) [ônibus] gå av (v) [ônibus]
descer (v) [cavalo] gå av (v) [cavalo]
descer (v) [bicicleta] gå av (v) [bicicleta]
descer (v n) [to decrease or make less in strength] avta (v n) [to decrease or make less in strength]
descer (v) [superfície] slutta (v) [superfície]
descer (v) [superfície] luta (v) [superfície]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för descer SV Översättningar
saltar [baixar] skutta
apear-se [baixar] stiga av
cair [baixar] trilla
baixar [abaixar] falla
abater [abaixar] fälla (u)
arriar [abaixar] stryka
aterrissar [pousar] landa
desmontar [apear] nedmontera