Söktermen diminuir har 181 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
diminuir (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
diminuir (v) [To become smaller] minska (v) [To become smaller]
diminuir (v) [To make smaller] minska (v) [To make smaller]
diminuir (v) [baixar] minska (v) [baixar]
diminuir (v n) [become smaller] minska (v n) [become smaller]
PT Portugisiska SV Svenska
diminuir (v) [cair] minska (v) [cair]
diminuir (v) [comércio] minska (v) [comércio]
diminuir (v) [cortar] minska (v) [cortar]
diminuir (v) [decrescer] minska (v) [decrescer]
diminuir (v) [efeito] minska (v) [efeito]
diminuir (v) [enfraquecer] minska (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [geral] minska (v) [geral]
diminuir (v n) [make smaller] minska (v n) [make smaller]
diminuir (v) [mão de obra] minska (v) [mão de obra]
diminuir (v) [quantidade] minska (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduzir] minska (v) [reduzir]
diminuir (v) [som] minska (v) [som]
diminuir (v) [tamanho] minska (v) [tamanho]
diminuir (v) [texto] minska (v) [texto]
diminuir (v n) [to decrease or make less in strength] minska (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuir (v) [valor] minska (v) [valor]
diminuir (v) [velocidade] minska (v) [velocidade]
diminuir (v) [vento] minska (v) [vento]
diminuir (v) [cair] skära ned (v) [cair]
diminuir (v) [cortar] skära ned (v) [cortar]
diminuir (v) [enfraquecer] skära ned (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [geral] skära ned (v) [geral]
diminuir (v) [mão de obra] skära ned (v) [mão de obra]
diminuir (v) [reduzir] skära ned (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] skära ned (v) [tamanho]
diminuir (v) [velocidade] skära ned (v) [velocidade]
diminuir (a) [matemática] dra av (a) [matemática]
diminuir (a) [matemática] dra ifrån (a) [matemática]
diminuir (a) [matemática] räkna ifrån (a) [matemática]
diminuir (v) [baixar] avta (v) [baixar]
diminuir (v) [cair] avta (v) [cair]
diminuir (v) [decrescer] avta (v) [decrescer]
diminuir (v) [efeito] avta (v) [efeito]
diminuir (v) [enfraquecer] avta (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [mão de obra] avta (v) [mão de obra]
diminuir (v) [quantidade] avta (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduzir] avta (v) [reduzir]
diminuir (v) [som] avta (v) [som]
diminuir (v) [tamanho] avta (v) [tamanho]
diminuir (v n) [to decrease or make less in strength] avta (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuir (v) [velocidade] avta (v) [velocidade]
diminuir (v) [vento] avta (v) [vento]
diminuir (v) [baixar] försvinna (v) [baixar]
diminuir (v) [decrescer] försvinna (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] försvinna (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [esperança] försvinna (v) [esperança]
diminuir (v) [quantidade] försvinna (v) [quantidade]
diminuir (v) [som] försvinna (v) [som]
diminuir (v) [vento] försvinna (v) [vento]
diminuir (v) [baixar] bortfalla (v) [baixar]
diminuir (v) [decrescer] bortfalla (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] bortfalla (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [quantidade] bortfalla (v) [quantidade]
diminuir (v) [som] bortfalla (v) [som]
diminuir (v) [vento] bortfalla (v) [vento]
diminuir (v) [cortar] förkorta (v) [cortar]
diminuir (v) [decrescer] förkorta (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] förkorta (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [reduzir] förkorta (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] förkorta (v) [tamanho]
diminuir (v) [texto] förkorta (v) [texto]
diminuir (v) [texto] dra ihop (v) [texto]
diminuir (v) [reduzir] korta av (v) [reduzir]
diminuir (v) [texto] korta av (v) [texto]
diminuir (v) [reduzir] kondensera (v) [reduzir]
diminuir (v) [texto] kondensera (v) [texto]
diminuir (v) [reduzir] sammandra (v) [reduzir]
diminuir (v) [texto] sammandra (v) [texto]
diminuir (v) [baixar] sänka (v) [baixar]
diminuir (v) [comércio] sänka (v) [comércio]
diminuir (v) [decrescer] sänka (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] sänka (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [preços] sänka (v) [preços]
diminuir (v) [quantidade] sänka (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduce amount] sänka (v) [reduce amount]
diminuir (v) [som] sänka (v) [som]
diminuir (v) [velocidade] sänka (v) [velocidade]
diminuir (v) [baixar] dämpa (v) [baixar]
diminuir (v) [comércio] dämpa (v) [comércio]
diminuir (v) [decrescer] dämpa (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] dämpa (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [quantidade] dämpa (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduce amount] dämpa (v) [reduce amount]
diminuir (v) [som] dämpa (v) [som]
diminuir (v) [velocidade] dämpa (v) [velocidade]
diminuir (v) [baixar] minskas (v) [baixar]
diminuir (v) [decrescer] minskas (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] minskas (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [mão de obra] minskas (v) [mão de obra]
diminuir (v) [quantidade] minskas (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduzir] minskas (v) [reduzir]
diminuir (v) [som] minskas (v) [som]
diminuir (v) [tamanho] minskas (v) [tamanho]
diminuir (v) [baixar] förminskas (v) [baixar]
diminuir (v) [decrescer] förminskas (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] förminskas (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [mão de obra] förminskas (v) [mão de obra]
diminuir (v) [quantidade] förminskas (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduzir] förminskas (v) [reduzir]
diminuir (v) [som] förminskas (v) [som]
diminuir (v) [tamanho] förminskas (v) [tamanho]
diminuir (v) [baixar] reduceras (v) [baixar]
diminuir (v) [decrescer] reduceras (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] reduceras (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [quantidade] reduceras (v) [quantidade]
diminuir (v) [reduzir] reduceras (v) [reduzir]
diminuir (v) [som] reduceras (v) [som]
diminuir (v) [tamanho] reduceras (v) [tamanho]
diminuir (v) [cair] sjunka (v) [cair]
diminuir (v) [tamanho] sjunka (v) [tamanho]
diminuir (v) [velocidade] sjunka (v) [velocidade]
diminuir (v) [debilitar] försvaga (v) [debilitar]
diminuir (v) [decrescer] försvaga (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] försvaga (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [geral] försvaga (v) [geral]
diminuir (v) [mão de obra] försvaga (v) [mão de obra]
diminuir (v) [reduzir] försvaga (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] försvaga (v) [tamanho]
diminuir (v) [debilitar] göra svagare (v) [debilitar]
diminuir (a) [matemática] subtrahera (a) [matemática]
diminuir (v) [geral] bagatellisera (v) [geral]
diminuir (v) [geral] underskatta (v) [geral]
diminuir (v) [geral] nedtona (v) [geral]
diminuir (v) [cortar] beskära (v) [cortar]
diminuir (v) [decrescer] beskära (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] beskära (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [reduzir] beskära (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] beskära (v) [tamanho]
diminuir (v) [texto] beskära (v) [texto]
diminuir (v) [geral] sakta farten (v) [geral]
diminuir (v) [geral] minska farten (v) [geral]
diminuir (v) [preços] få ner (v) [preços]
diminuir (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] krympa (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
diminuir (v) [baixar] lägga sig (v) [baixar]
diminuir (v) [vento] lägga sig (v) [vento]
diminuir (v) [baixar] dö bort (v) [baixar]
diminuir (v) [esperança] dö bort (v) [esperança]
diminuir (v) [vento] dö bort (v) [vento]
diminuir (n v) [to decrease in value] falla (n v) [to decrease in value]
diminuir (v) [cair] sakta (v) [cair]
diminuir (v) [comércio] sakta (v) [comércio]
diminuir (v) [som] sakta (v) [som]
diminuir (v) [tamanho] sakta (v) [tamanho]
diminuir (v) [velocidade] sakta (v) [velocidade]
diminuir (v) [comércio] nedsätta (v) [comércio]
diminuir (v) [som] nedsätta (v) [som]
diminuir (v) [velocidade] nedsätta (v) [velocidade]
diminuir (v) [decrescer] skära ner (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] skära ner (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [mão de obra] skära ner (v) [mão de obra]
diminuir (v) [reduzir] skära ner (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] skära ner (v) [tamanho]
diminuir (v) [cair] reducera (v) [cair]
diminuir (v) [decrescer] reducera (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] reducera (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [mão de obra] reducera (v) [mão de obra]
diminuir (v) [reduzir] reducera (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] reducera (v) [tamanho]
diminuir (v) [velocidade] reducera (v) [velocidade]
diminuir (v) [geral] göra mindre (v) [geral]
diminuir (v) [mão de obra] göra mindre (v) [mão de obra]
diminuir (v) [tamanho] göra mindre (v) [tamanho]
diminuir (v) [valor] förringa (v) [valor]
diminuir (v) [aparelho] skruva ner (v) [aparelho]
diminuir (v) [luz] dämpas (v) [luz]
diminuir (v) [cair] förminska (v) [cair]
diminuir (v) [decrescer] förminska (v) [decrescer]
diminuir (v) [enfraquecer] förminska (v) [enfraquecer]
diminuir (v) [geral] förminska (v) [geral]
diminuir (v) [mão de obra] förminska (v) [mão de obra]
diminuir (v) [reduzir] förminska (v) [reduzir]
diminuir (v) [tamanho] förminska (v) [tamanho]
diminuir (v) [velocidade] förminska (v) [velocidade]
diminuir (v n) [to decrease or make less in strength] mojna (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuir (v n) [to decrease or make less in strength] avklinga (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuir (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] förtvina (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]

Portugisiska Svenska översättingar