Söktermen diminuir har 181 resultat
PTPortugisiskaSVSvenska
diminuir(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish] minska(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
diminuir(v)[To become smaller] minska(v)[To become smaller]
diminuir(v)[To make smaller] minska(v)[To make smaller]
diminuir(v)[baixar] minska(v)[baixar]
diminuir(v n)[become smaller] minska(v n)[become smaller]
PTPortugisiskaSVSvenska
diminuir(v)[cair] minska(v)[cair]
diminuir(v)[comércio] minska(v)[comércio]
diminuir(v)[cortar] minska(v)[cortar]
diminuir(v)[decrescer] minska(v)[decrescer]
diminuir(v)[efeito] minska(v)[efeito]
diminuir(v)[enfraquecer] minska(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[geral] minska(v)[geral]
diminuir(v n)[make smaller] minska(v n)[make smaller]
diminuir(v)[mão de obra] minska(v)[mão de obra]
diminuir(v)[quantidade] minska(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduzir] minska(v)[reduzir]
diminuir(v)[som] minska(v)[som]
diminuir(v)[tamanho] minska(v)[tamanho]
diminuir(v)[texto] minska(v)[texto]
diminuir(v n)[to decrease or make less in strength] minska(v n)[to decrease or make less in strength]
diminuir(v)[valor] minska(v)[valor]
diminuir(v)[velocidade] minska(v)[velocidade]
diminuir(v)[vento] minska(v)[vento]
diminuir(v)[cair] skära ned(v)[cair]
diminuir(v)[cortar] skära ned(v)[cortar]
diminuir(v)[enfraquecer] skära ned(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[geral] skära ned(v)[geral]
diminuir(v)[mão de obra] skära ned(v)[mão de obra]
diminuir(v)[reduzir] skära ned(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] skära ned(v)[tamanho]
diminuir(v)[velocidade] skära ned(v)[velocidade]
diminuir(a)[matemática] dra av(a)[matemática]
diminuir(a)[matemática] dra ifrån(a)[matemática]
diminuir(a)[matemática] räkna ifrån(a)[matemática]
diminuir(v)[baixar] avta(v)[baixar]
diminuir(v)[cair] avta(v)[cair]
diminuir(v)[decrescer] avta(v)[decrescer]
diminuir(v)[efeito] avta(v)[efeito]
diminuir(v)[enfraquecer] avta(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[mão de obra] avta(v)[mão de obra]
diminuir(v)[quantidade] avta(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduzir] avta(v)[reduzir]
diminuir(v)[som] avta(v)[som]
diminuir(v)[tamanho] avta(v)[tamanho]
diminuir(v n)[to decrease or make less in strength] avta(v n)[to decrease or make less in strength]
diminuir(v)[velocidade] avta(v)[velocidade]
diminuir(v)[vento] avta(v)[vento]
diminuir(v)[baixar] försvinna(v)[baixar]
diminuir(v)[decrescer] försvinna(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] försvinna(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[esperança] försvinna(v)[esperança]
diminuir(v)[quantidade] försvinna(v)[quantidade]
diminuir(v)[som] försvinna(v)[som]
diminuir(v)[vento] försvinna(v)[vento]
diminuir(v)[baixar] bortfalla(v)[baixar]
diminuir(v)[decrescer] bortfalla(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] bortfalla(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[quantidade] bortfalla(v)[quantidade]
diminuir(v)[som] bortfalla(v)[som]
diminuir(v)[vento] bortfalla(v)[vento]
diminuir(v)[cortar] förkorta(v)[cortar]
diminuir(v)[decrescer] förkorta(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] förkorta(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[reduzir] förkorta(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] förkorta(v)[tamanho]
diminuir(v)[texto] förkorta(v)[texto]
diminuir(v)[texto] dra ihop(v)[texto]
diminuir(v)[reduzir] korta av(v)[reduzir]
diminuir(v)[texto] korta av(v)[texto]
diminuir(v)[reduzir] kondensera(v)[reduzir]
diminuir(v)[texto] kondensera(v)[texto]
diminuir(v)[reduzir] sammandra(v)[reduzir]
diminuir(v)[texto] sammandra(v)[texto]
diminuir(v)[baixar] sänka(v)[baixar]
diminuir(v)[comércio] sänka(v)[comércio]
diminuir(v)[decrescer] sänka(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] sänka(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[preços] sänka(v)[preços]
diminuir(v)[quantidade] sänka(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduce amount] sänka(v)[reduce amount]
diminuir(v)[som] sänka(v)[som]
diminuir(v)[velocidade] sänka(v)[velocidade]
diminuir(v)[baixar] dämpa(v)[baixar]
diminuir(v)[comércio] dämpa(v)[comércio]
diminuir(v)[decrescer] dämpa(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] dämpa(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[quantidade] dämpa(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduce amount] dämpa(v)[reduce amount]
diminuir(v)[som] dämpa(v)[som]
diminuir(v)[velocidade] dämpa(v)[velocidade]
diminuir(v)[baixar] minskas(v)[baixar]
diminuir(v)[decrescer] minskas(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] minskas(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[mão de obra] minskas(v)[mão de obra]
diminuir(v)[quantidade] minskas(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduzir] minskas(v)[reduzir]
diminuir(v)[som] minskas(v)[som]
diminuir(v)[tamanho] minskas(v)[tamanho]
diminuir(v)[baixar] förminskas(v)[baixar]
diminuir(v)[decrescer] förminskas(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] förminskas(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[mão de obra] förminskas(v)[mão de obra]
diminuir(v)[quantidade] förminskas(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduzir] förminskas(v)[reduzir]
diminuir(v)[som] förminskas(v)[som]
diminuir(v)[tamanho] förminskas(v)[tamanho]
diminuir(v)[baixar] reduceras(v)[baixar]
diminuir(v)[decrescer] reduceras(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] reduceras(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[quantidade] reduceras(v)[quantidade]
diminuir(v)[reduzir] reduceras(v)[reduzir]
diminuir(v)[som] reduceras(v)[som]
diminuir(v)[tamanho] reduceras(v)[tamanho]
diminuir(v)[cair] sjunka(v)[cair]
diminuir(v)[tamanho] sjunka(v)[tamanho]
diminuir(v)[velocidade] sjunka(v)[velocidade]
diminuir(v)[debilitar] försvaga(v)[debilitar]
diminuir(v)[decrescer] försvaga(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] försvaga(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[geral] försvaga(v)[geral]
diminuir(v)[mão de obra] försvaga(v)[mão de obra]
diminuir(v)[reduzir] försvaga(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] försvaga(v)[tamanho]
diminuir(v)[debilitar] göra svagare(v)[debilitar]
diminuir(a)[matemática] subtrahera(a)[matemática]
diminuir(v)[geral] bagatellisera(v)[geral]
diminuir(v)[geral] underskatta(v)[geral]
diminuir(v)[geral] nedtona(v)[geral]
diminuir(v)[cortar] beskära(v)[cortar]
diminuir(v)[decrescer] beskära(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] beskära(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[reduzir] beskära(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] beskära(v)[tamanho]
diminuir(v)[texto] beskära(v)[texto]
diminuir(v)[geral] sakta farten(v)[geral]
diminuir(v)[geral] minska farten(v)[geral]
diminuir(v)[preços] få ner(v)[preços]
diminuir(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish] krympa(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
diminuir(v)[baixar] lägga sig(v)[baixar]
diminuir(v)[vento] lägga sig(v)[vento]
diminuir(v)[baixar] dö bort(v)[baixar]
diminuir(v)[esperança] dö bort(v)[esperança]
diminuir(v)[vento] dö bort(v)[vento]
diminuir(n v)[to decrease in value] falla(n v)[to decrease in value]
diminuir(v)[cair] sakta(v)[cair]
diminuir(v)[comércio] sakta(v)[comércio]
diminuir(v)[som] sakta(v)[som]
diminuir(v)[tamanho] sakta(v)[tamanho]
diminuir(v)[velocidade] sakta(v)[velocidade]
diminuir(v)[comércio] nedsätta(v)[comércio]
diminuir(v)[som] nedsätta(v)[som]
diminuir(v)[velocidade] nedsätta(v)[velocidade]
diminuir(v)[decrescer] skära ner(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] skära ner(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[mão de obra] skära ner(v)[mão de obra]
diminuir(v)[reduzir] skära ner(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] skära ner(v)[tamanho]
diminuir(v)[cair] reducera(v)[cair]
diminuir(v)[decrescer] reducera(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] reducera(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[mão de obra] reducera(v)[mão de obra]
diminuir(v)[reduzir] reducera(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] reducera(v)[tamanho]
diminuir(v)[velocidade] reducera(v)[velocidade]
diminuir(v)[geral] göra mindre(v)[geral]
diminuir(v)[mão de obra] göra mindre(v)[mão de obra]
diminuir(v)[tamanho] göra mindre(v)[tamanho]
diminuir(v)[valor] förringa(v)[valor]
diminuir(v)[aparelho] skruva ner(v)[aparelho]
diminuir(v)[luz] dämpas(v)[luz]
diminuir(v)[cair] förminska(v)[cair]
diminuir(v)[decrescer] förminska(v)[decrescer]
diminuir(v)[enfraquecer] förminska(v)[enfraquecer]
diminuir(v)[geral] förminska(v)[geral]
diminuir(v)[mão de obra] förminska(v)[mão de obra]
diminuir(v)[reduzir] förminska(v)[reduzir]
diminuir(v)[tamanho] förminska(v)[tamanho]
diminuir(v)[velocidade] förminska(v)[velocidade]
diminuir(v n)[to decrease or make less in strength] mojna(v n)[to decrease or make less in strength]
diminuir(v n)[to decrease or make less in strength] avklinga(v n)[to decrease or make less in strength]
diminuir(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish] förtvina(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]

Portugisiska Svenska översättingar

PTSynonymer för diminuirSVÖversättningar
abreviar[texto]rút gọn(v adj n)
reduzir[subtrair]hạ(v n)
baixar[preços]viễn nạp
abater[abater]làm
passar[minar]trôi qua(v)
cair[baixar]xuống
deduzir[descontar]bớt(v n)