Söktermen ersätta har 86 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
ersätta (v) [förbättring] ser substituído por (v) [förbättring]
ersätta (v) [skada] perder o lugar para (v) [skada]
ersätta (v) [person] perder o lugar para (v) [person]
ersätta (v) [föremål] perder o lugar para (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] perder o lugar para (v) [förbättring]
SV Svenska PT Portugisiska
ersätta (v) [fel] perder o lugar para (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] perder o lugar para (v) [ersättande]
ersätta (v) [varor] ser substituído por (v) [varor]
ersätta (v) [skada] ser substituído por (v) [skada]
ersätta (v) [person] ser substituído por (v) [person]
ersätta (v) [föremål] ser substituído por (v) [föremål]
ersätta (v) [varor] perder o lugar para (v) [varor]
ersätta (v) [fel] ser substituído por (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] ser substituído por (v) [ersättande]
ersätta (v) [varor] indenizar (v) [varor]
ersätta (v) [skada] indenizar (v) [skada]
ersätta (v) [person] indenizar (v) [person]
ersätta (v) [föremål] indenizar (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] indenizar (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] indenizar (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] indenizar (v) [ersättande]
ersätta (v) [varor] reembolsar (v) [varor]
ersätta (v n) [to use in place of something else, with the same function] substituir (v n) [to use in place of something else, with the same function]
ersätta (v) [förluster] ressarcir-se (v) [förluster]
ersätta (v) [utgifter] ressarcir (v) [utgifter]
ersätta (v) [varor] entrar no lugar de (v) [varor]
ersätta (v) [skada] entrar no lugar de (v) [skada]
ersätta (v) [person] entrar no lugar de (v) [person]
ersätta (v) [föremål] entrar no lugar de (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] entrar no lugar de (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] entrar no lugar de (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] entrar no lugar de (v) [ersättande]
ersätta (v) [varor] substituir (v) [varor]
ersätta (v) [utgifter] reembolsar (v) [utgifter]
ersätta (v) [to take the place of, to replace] substituir (v) [to take the place of, to replace]
ersätta (v) [to substitute] substituir (v) [to substitute]
ersätta (v) [skada] substituir (v) [skada]
ersätta (v) [person] substituir (v) [person]
ersätta (v) [föremål] substituir (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] substituir (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] substituir (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] substituir (v) [ersättande]
ersätta (v n) [Take the place of] substituir (v n) [Take the place of]
ersätta (v) [person] representar (v) [person]
ersätta (v) [förbättring] trocar (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] trocar (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] trocar (v) [ersättande]
ersätta (v) [varor] compensar (v) [varor]
ersätta (v) [skada] compensar (v) [skada]
ersätta (v) [person] compensar (v) [person]
ersätta (v) [föremål] compensar (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] compensar (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] compensar (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] compensar (v) [ersättande]
ersätta (v) [föremål] trocar (v) [föremål]
ersätta (v) [förluster] recuperar (v) [förluster]
ersätta (v) [betalning] pagar (v) [betalning]
ersätta (v) [ansträngning] pagar (v) [ansträngning]
ersätta (v) [varor] suplantar (v) [varor]
ersätta (v) [to take the place of, to replace] suplantar (v) [to take the place of, to replace]
ersätta (v) [skada] suplantar (v) [skada]
ersätta (v) [person] suplantar (v) [person]
ersätta (v) [föremål] suplantar (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] suplantar (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] suplantar (v) [fel]
ersätta (v) [skada] recompensar (v) [skada]
ersätta (v) [skada] reembolsar (v) [skada]
ersätta (v) [person] reembolsar (v) [person]
ersätta (v) [föremål] reembolsar (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] reembolsar (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] reembolsar (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] reembolsar (v) [ersättande]
ersätta (v) [ansträngning] retribuir (v) [ansträngning]
ersätta (v) [betalning] remunerar (v) [betalning]
ersätta (v) [ansträngning] remunerar (v) [ansträngning]
ersätta (v) [varor] recompensar (v) [varor]
ersätta (v) [ersättande] suplantar (v) [ersättande]
ersätta (v) [person] recompensar (v) [person]
ersätta (v) [föremål] recompensar (v) [föremål]
ersätta (v) [förbättring] recompensar (v) [förbättring]
ersätta (v) [fel] recompensar (v) [fel]
ersätta (v) [ersättande] recompensar (v) [ersättande]
ersätta (v) [ansträngning] recompensar (v) [ansträngning]
ersätta (v) [varor] trocar (v) [varor]
ersätta (v) [skada] trocar (v) [skada]
ersätta (v) [person] trocar (v) [person]