Söktermen estender har 26 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
estender (n) [to stretch out, expand] sprida (n) [to stretch out, expand]
estender (n) [to stretch out, expand] vidga (n) [to stretch out, expand]
estender (v) [conhecimento] vidga (v) [conhecimento]
estender (v) [conhecimento] utveckla (v) [conhecimento]
estender (v) [visita] utsträcka (v) [visita]
PT Portugisiska SV Svenska
estender (v) [alongar] utsträcka (v) [alongar]
estender (v) [visita] förlänga (v) [visita]
estender (v) [alongar] förlänga (v) [alongar]
estender (v) [parte do corpo] räcka ut (v) [parte do corpo]
estender (v) [mão] räcka ut (v) [mão]
estender (v) [parte do corpo] sträcka ut (v) [parte do corpo]
estender (v) [mão] sträcka ut (v) [mão]
estender (v) [tapete] rulla ut (v) [tapete]
estender (v) [dor] hålla i sig (v) [dor]
estender (n) [to extend, stretch out (limbs etc)] sprida (n) [to extend, stretch out (limbs etc)]
estender (v) [conhecimento] utvidga (v) [conhecimento]
estender (v) [objeto] bre ut (v) [objeto]
estender (v) [asas] bre ut (v) [asas]
estender (v) [objeto] spänna ut (v) [objeto]
estender (v) [asas] spänna ut (v) [asas]
estender (v) [roupa] hänga upp (v) [roupa]
estender (n) [to extend, stretch out (limbs etc)] sträcka (n) [to extend, stretch out (limbs etc)]
estender (v) [parte do corpo] sträcka (v) [parte do corpo]
estender (v) [mão] sträcka (v) [mão]
estender (v) [visita] dra ut (v) [visita]
estender (v) [alongar] dra ut (v) [alongar]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för estender SV Översättningar
esticar [abrir] 刺す (n v)
desenvolver [difundir] 発達する (v)
somar [adicionar] 足す
aumentar [adicionar] 拡大する (v)
juntar [adicionar] 収集する (v n)
ampliar [adicionar] 拡大する (v)
acrescentar [adicionar] 加える (v n)