Söktermen estragar har 96 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
estragar (v) [danificar] skämmas (v) [danificar]
estragar (v) [comida] tilltrassla (v) [comida]
estragar (v) [situação] förfuska (v) [situação]
estragar (v) [prazer] förfuska (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] förfuska (v) [decompor-se]
PT Portugisiska SV Svenska
estragar (v) [danificar] förfuska (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] förfuska (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] förfuska (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] förfuska (v) [comida]
estragar (v) [situação] skämmas (v) [situação]
estragar (v) [prazer] skämmas (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] skämmas (v) [decompor-se]
estragar (v) [comportamento] tilltrassla (v) [comportamento]
estragar (v) [culinário] skämmas (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] skämmas (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] skämmas (v) [comida]
estragar (n v) [to rot] ruttna (n v) [to rot]
estragar (v) [situação] ruttna (v) [situação]
estragar (v) [prazer] ruttna (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] ruttna (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] ruttna (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] ruttna (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] ruttna (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] ruttna (v) [comida]
estragar (v) [situação] bli dåligt (v) [situação]
estragar (v n) [transitive: to cause to stop functioning] ha sönder (v n) [transitive: to cause to stop functioning]
estragar (v n) [transitive: to cause to stop functioning] ta sönder (v n) [transitive: to cause to stop functioning]
estragar (v) [plano] gäcka (v) [plano]
estragar (v) [plano] omintetgöra (v) [plano]
estragar (v) [situação] skämma bort (v) [situação]
estragar (v) [prazer] skämma bort (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] skämma bort (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] skämma bort (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] skämma bort (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] skämma bort (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] skämma bort (v) [comida]
estragar (v) [situação] röra till (v) [situação]
estragar (v) [prazer] bli dåligt (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] bli dåligt (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] bli dåligt (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] bli dåligt (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] bli dåligt (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] bli dåligt (v) [comida]
estragar (v) [situação] tilltrassla (v) [situação]
estragar (v) [prazer] tilltrassla (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] tilltrassla (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] tilltrassla (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] tilltrassla (v) [culinário]
estragar (n v) [to rot] sönderfalla (n v) [to rot]
estragar (v) [danificar] fördärva (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] fördärva (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] fördärva (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] fördärva (v) [comida]
estragar (v) [situação] vittra (v) [situação]
estragar (v) [prazer] vittra (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] vittra (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] vittra (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] vittra (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] vittra (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] vittra (v) [comida]
estragar (v) [decompor-se] fördärva (v) [decompor-se]
estragar (v) [situação] sönderfalla (v) [situação]
estragar (v) [prazer] sönderfalla (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] sönderfalla (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] sönderfalla (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] sönderfalla (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] sönderfalla (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] sönderfalla (v) [comida]
estragar (n v) [to rot] sönderdelas (n v) [to rot]
estragar (v) [plano] hindra (v) [plano]
estragar (v) [plano] hejda (v) [plano]
estragar (v) [pão] bli gammal (v) [pão]
estragar (v) [culinário] förstöra (v) [culinário]
estragar (v) [prazer] röra till (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] röra till (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] röra till (v) [danificar]
estragar (v) [culinário] röra till (v) [culinário]
estragar (v) [comportamento] röra till (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] röra till (v) [comida]
estragar (v) [plano] kullkasta (v) [plano]
estragar (v) [situação] förstöra (v) [situação]
estragar (v) [prazer] förstöra (v) [prazer]
estragar (v) [decompor-se] förstöra (v) [decompor-se]
estragar (v) [danificar] förstöra (v) [danificar]
estragar (n v) [to rot] förfalla (n v) [to rot]
estragar (v) [comportamento] förstöra (v) [comportamento]
estragar (v) [comida] förstöra (v) [comida]
estragar (v) [plano] tillintetgöra (v) [plano]
estragar (v) [plano] rubba (v) [plano]
estragar (v) [causar danos a] tillfoga skada (v) [causar danos a]
estragar (n v) [to make something less intact or even destroy it; to harm or cause destruction] skada (n v) [to make something less intact or even destroy it; to harm or cause destruction]
estragar (v) [causar danos a] skada (v) [causar danos a]
estragar (v) [make worse] försämra (v) [make worse]
estragar (v) [situação] fördärva (v) [situação]
estragar (v n) [ruin] fördärva (v n) [ruin]
estragar (v) [prazer] fördärva (v) [prazer]

Portugisiska Svenska översättingar