Söktermen estranho har 124 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
estranho (a) [sinistro] {m} hemsk (a) [sinistro]
estranho (a) [pessoa] {m} obskyr (a) [pessoa]
estranho (a) [engraçado] {m} lustig (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} lustig (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} lustig (a) [geral]
PT Portugisiska SV Svenska
estranho (a) [hábito] {m} lustig (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} lustig (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} lustig (a) [pessoa]
estranho (adj) [not belonging to, or dependent upon, a thing] {m} yttre (adj) {n} [not belonging to, or dependent upon, a thing]
estranho (a) [comportamento] {m} lynnig (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} oberäknelig (a) [comportamento]
estranho (a) [engraçado] {m} sällsam (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} sällsam (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} sällsam (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} sällsam (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} sällsam (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} sällsam (a) [pessoa]
estranho (adj n) [strange; unusual] {m} sällsam (adj n) [strange; unusual]
estranho (a) [curioso] {m} besynnerlig (a) [curioso]
estranho (a) [engraçado] {m} besynnerlig (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} besynnerlig (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} besynnerlig (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} besynnerlig (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} besynnerlig (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} besynnerlig (a) [pessoa]
estranho (adj) [unusual] {m} besynnerlig (adj) [unusual]
estranho (adj) [unusual] {m} märkvärdig (adj) [unusual]
estranho (a) [comportamento] {m} opålitlig (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} bisarr (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} underlig (a) [comportamento]
estranho (a) [curioso] {m} underlig (a) [curioso]
estranho (a) [engraçado] {m} underlig (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} underlig (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} underlig (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} underlig (a) [hábito]
estranho (adj) [not normal] {m} underlig (adj) [not normal]
estranho (a) [ocorrência] {m} underlig (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} underlig (a) [pessoa]
estranho (adj) [strange, mysteriously unsettling] {m} underlig (adj) [strange, mysteriously unsettling]
estranho (adj n) [strange; unusual] {m} underlig (adj n) [strange; unusual]
estranho (a) [curioso] {m} konstig (a) [curioso]
estranho (a) [engraçado] {m} konstig (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} konstig (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} konstig (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} konstig (a) [hábito]
estranho (adj) [not normal] {m} konstig (adj) [not normal]
estranho (a) [ocorrência] {m} konstig (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} konstig (a) [pessoa]
estranho (adj n) [strange; unusual] {m} konstig (adj n) [strange; unusual]
estranho (adj) [weird] {m} konstig (adj) [weird]
estranho (a) [curioso] {m} egendomlig (a) [curioso]
estranho (a) [engraçado] {m} egendomlig (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} egendomlig (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} egendomlig (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} egendomlig (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} egendomlig (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} egendomlig (a) [pessoa]
estranho (a) [engraçado] {m} märklig (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} märklig (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} märklig (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} märklig (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} märklig (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} märklig (a) [pessoa]
estranho (adj n) [strange; unusual] {m} märklig (adj n) [strange; unusual]
estranho (adj) [unusual] {m} märklig (adj) [unusual]
estranho (a) [engraçado] {m} egendomligt (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} egendomligt (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} egendomligt (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} egendomligt (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} egendomligt (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} egendomligt (a) [pessoa]
estranho (a) [comportamento] {m} egensinnig (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} trilsk (a) [comportamento]
estranho (n) [homem] {m} original (n) {n} [homem]
estranho (a) [comportamento] {m} excentrisk (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} vriden (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} excentriskt (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} originellt (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} nyckfull (a) [comportamento]
estranho (a) [pessoa] {m} obekant (a) [pessoa]
estranho (adj) [not belonging to, or dependent upon, a thing] {m} främmande (adj) [not belonging to, or dependent upon, a thing]
estranho (adj) [not normal] {m} främmande (adj) [not normal]
estranho (a) [pessoa] {m} främmande (a) [pessoa]
estranho (n) [person whom one does not know] {m} främling (n) [person whom one does not know] (u)
estranho (n adj v) [person, etc. from outside] {m} främling (n adj v) [person, etc. from outside] (u)
estranho (a) [sinistro] {m} hemskt (a) [sinistro]
estranho (a) [sinistro] {m} mystisk (a) [sinistro]
estranho (adj) [weird] {m} mystisk (adj) [weird]
estranho (a) [sinistro] {m} spöklik (a) [sinistro]
estranho (a) [sinistro] {m} kuslig (a) [sinistro]
estranho (adj) [weird] {m} kuslig (adj) [weird]
estranho (a) [sinistro] {m} mystiskt (a) [sinistro]
estranho (a) [sinistro] {m} kusligt (a) [sinistro]
estranho (a) [comportamento] {m} kapriciös (a) [comportamento]
estranho (a) [comportamento] {m} ombytlig (a) [comportamento]
estranho (adj) [not belonging to, or dependent upon, a thing] {m} ovidkommande (adj) [not belonging to, or dependent upon, a thing]
estranho (a) [engraçado] {m} konstigt (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} konstigt (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} konstigt (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} konstigt (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} konstigt (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} konstigt (a) [pessoa]
estranho (a) [engraçado] {m} originell (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} originell (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} originell (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} originell (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} originell (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} originell (a) [pessoa]
estranho (a) [engraçado] {m} egenartad (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} egenartad (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} egenartad (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} egenartad (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} egenartad (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} egenartad (a) [pessoa]
estranho (a) [engraçado] {m} kuriös (a) [engraçado]
estranho (a) [esquisito] {m} kuriös (a) [esquisito]
estranho (a) [geral] {m} kuriös (a) [geral]
estranho (a) [hábito] {m} kuriös (a) [hábito]
estranho (a) [ocorrência] {m} kuriös (a) [ocorrência]
estranho (a) [pessoa] {m} kuriös (a) [pessoa]
estranho (a) [comportamento] {m} temperamentsfull (a) [comportamento]
estranho (adj) [weird] {m} skum (adj) {n} [weird]
estranho (a) [pessoa] {m} okänd (a) [pessoa]
estranho (adj) [strangely unconventional] {m} bizarr (adj) [strangely unconventional] (adj)

Portugisiska Svenska översättingar