Söktermen extra har 59 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
extra (a) [föremål] subsidiário (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] sobressalente (a) [överskjutande]
extra (a) [information] sobressalente (a) [information]
extra (a) [föremål] sobressalente (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] extra (a) [överskjutande]
SV Svenska PT Portugisiska
extra (a) [information] extra (a) [information]
extra (a) [föremål] extra (a) [föremål]
extra (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary] extra (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary]
extra (a) [överskjutande] acessório (a) {m} [överskjutande]
extra (a) [information] acessório (a) {m} [information]
extra (a) [föremål] acessório (a) {m} [föremål]
extra (a) [överskjutande] subsidiário (a) [överskjutande]
extra (a) [information] subsidiário (a) [information]
extra (a) [föremål] auxiliar (a) {m} [föremål]
extra (a) [överskjutande] adicional (a) [överskjutande]
extra (a) [information] adicional (a) [information]
extra (a) [föremål] adicional (a) [föremål]
extra (adj) [additional] adicional (adj) [additional]
extra (a) [överskjutande] suplementar (a) [överskjutande]
extra (a) [information] suplementar (a) [information]
extra (a) [föremål] suplementar (a) [föremål]
extra (adj) [additional] suplementar (adj) [additional]
extra (a) [information] mais detalhado (a) [information]
extra (a) [information] mais específico (a) [information]
extra (a) [överskjutande] auxiliar (a) {m} [överskjutande]
extra (a) [information] auxiliar (a) {m} [information]
PT Portugisiska SV Svenska
extra (a) [informação] ytterligare (a) [informação]
extra (a) [objetos] tilläggs- (a) [objetos]
extra (a) [adicional] fyllnads- (a) [adicional]
extra (a) [informação] fyllnads- (a) [informação]
extra (a) [objetos] fyllnads- (a) [objetos]
extra (a) [adicional] reserv (a) [adicional] (u)
extra (a) [informação] reserv (a) [informação] (u)
extra (a) [objetos] reserv (a) [objetos] (u)
extra (a) [adicional] ytterligare (a) [adicional]
extra (a) [informação] tilläggs- (a) [informação]
extra (a) [objetos] ytterligare (a) [objetos]
extra (a) [adicional] tillkommande (a) [adicional]
extra (a) [informação] tillkommande (a) [informação]
extra (a) [objetos] tillkommande (a) [objetos]
extra (a) [adicional] överskjutande (a) [adicional]
extra (a) [informação] överskjutande (a) [informação]
extra (a) [objetos] överskjutande (a) [objetos]
extra (a) [adicional] mer (a) [adicional]
extra (a) [adicional] tilläggs- (a) [adicional]
extra (a) [objetos] supplementär (a) [objetos]
extra (a) [informação] supplementär (a) [informação]
extra (a) [adicional] supplementär (a) [adicional]
extra (a) [objetos] reserv- (a) [objetos]
extra (a) [informação] reserv- (a) [informação]
extra (a) [adicional] reserv- (a) [adicional]
extra (a) [objetos] extra (a) [objetos]
extra (a) [informação] extra (a) [informação]
extra (a) [adicional] extra (a) [adicional]
extra (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary] extra (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary]
extra (a) [informação] mera detaljerad (a) [informação]
extra (a) [informação] närmare (a) [informação]
extra (a) [objetos] mer (a) [objetos]
extra (a) [informação] mer (a) [informação]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för extra SV Översättningar
sobressalente [extra] zusätzlich
suplementar [adicional] zusätzlich
adicional [complementar] zusätzlich