Söktermen förbluffad har 21 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
förbluffad (a) [allmän] perplexo (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] mudo (a) [känslor]
förbluffad (a) [känslor] sem fala (a) [känslor]
förbluffad (a) [känslor] pasmo (a) [känslor]
förbluffad (a) [känslor] estupefato (a) [känslor]
SV Svenska PT Portugisiska
förbluffad (a) [allmän] estupefato (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] estupefacto (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] estupefacto (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] surpreso (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] surpreso (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] perplexo (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] bobo (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] embasbacado (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] embasbacado (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] pasmado (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] pasmado (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] estarrecido (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] estarrecido (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] aturdido (a) [känslor]
förbluffad (a) [allmän] aturdido (a) [allmän]
förbluffad (a) [känslor] bobo (a) [känslor]