Söktermen förorsaka har 51 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
förorsaka (v) [knipa] criar (v) [knipa]
förorsaka (v) [allmän] ocasionar (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] ocasionar (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] ocasionar (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] ocasionar (v) [orsaka]
SV Svenska PT Portugisiska
förorsaka (v) [skada] ocasionar (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] trazer a tona (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] trazer a tona (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] trazer a tona (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] trazer a tona (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] trazer a tona (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] criar (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] criar (v) [katastrof]
förorsaka (v) [skada] provocar (v) [skada]
förorsaka (v) [orsaka] criar (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] criar (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] acarretar (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] acarretar (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] acarretar (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] acarretar (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] acarretar (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] levar a (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] levar a (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] levar a (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] levar a (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] levar a (v) [skada]
förorsaka (v) [orsaka] dar início (v) [orsaka]
förorsaka (v) [katastrof] trazer (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] trazer (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] trazer (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] trazer (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] começar (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] começar (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] começar (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] começar (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] começar (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] dar início (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] dar início (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] dar início (v) [knipa]
förorsaka (v) [allmän] trazer (v) [allmän]
förorsaka (v) [skada] dar início (v) [skada]
förorsaka (v) [allmän] causar (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] causar (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] causar (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] causar (v) [orsaka]
förorsaka (v) [skada] causar (v) [skada]
förorsaka (n v) [to set off an event or action] causar (n v) [to set off an event or action]
förorsaka (v) [allmän] provocar (v) [allmän]
förorsaka (v) [katastrof] provocar (v) [katastrof]
förorsaka (v) [knipa] provocar (v) [knipa]
förorsaka (v) [orsaka] provocar (v) [orsaka]
SV Synonymer för förorsaka PT Översättningar
åstadkomma [få till stånd] fingir
skaffa [få till stånd] conseguir
vålla [få till stånd] criar
bereda [få till stånd] preparar
diktera [påverka] ditar
förmå [påverka] tentar
betinga [påverka] acondicionar
bestämma [påverka] determinar
frammana [framkalla] evocar
provocera [framkalla] ousar
tillfoga [ge upphov till] atormentar
göra [ge upphov till] errar
anstifta [ge upphov till] desencadear
anställa [ge upphov till] contratar
anlägga [anställa] construir
instigera [anställa] fomentar
tända [stimulera] switch on (n v)
egga [stimulera] incentivar
inge [stimulera] inculcar
framkalla [stimulera] revelar