Söktermen förslag har 7 resultat
SVSvenskaPTPortugisiska
förslag(n)[allmän]{n} sugestão(n){f}[allmän]
förslag(n)[erbjudande]{n} sugestão(n){f}[erbjudande]
förslag(n)[something suggested]{n} sugestão(n){f}[something suggested]
förslag(n)[allmän]{n} proposta(n){f}[allmän]
förslag(n)[erbjudande]{n} proposta(n){f}[erbjudande]
SVSvenskaPTPortugisiska
förslag(n)[allmän]{n} moção(n){f}[allmän]
förslag(n)[erbjudande]{n} moção(n){f}[erbjudande]
SVSynonymer för förslagPTÖversättningar
initiativ[uppmaning]niniciativa{f}
uppslag[uppmaning]nregistro{m}
medverkan[uppmaning]ncumplicidade{f}
uppmuntran[uppmaning](invariableestimulação{f}
tillskyndan[uppmaning]ninstigação{f}
proposition[diskret undersökning]projeto{m}
försök[diskret undersökning]njulgamento{m}
lockbete[diskret undersökning]nengodo{m}
yttrande[utlåtande]nopinião{f}
skrivelse[utlåtande]mandado{m}
motion[förslag i riksdagen](uprojeto{m}
projekt[utkast]nprojectos
plan[utkast](uplanos(mp)
ordning[plan](unormas jurídicas
föredragningslista[plan](upauta
dagordning[plan](upauta
skiss[plan](uesboço{m}
kalkyl[plan](ucálculo{m}
program[plan]nprogramas
bud[erbjudande]nlance{m}