Söktermen folk- har 4 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
folk- (a) [plats] público (a) {m} [plats]
folk- (a) [språk] popular (a) {m} [språk]
folk- (a) [språk] informal (a) [språk]
folk- (a) [språk] coloquial (a) [språk]
SV Synonymer för folk- PT Översättningar
riks- [national-] interurbano {m}
lands- [national-] grosseiro {m}
inhemsk [national-] doméstico
patriotisk [national-] patriótico
nationell [national-] nacional