Söktermen geral har 37 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
geral (a) [mudança] {f} universellt (a) [mudança]
geral (a) [mudança] {f} släkt- (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} släkt- (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} hel (a) [geral]
geral (a) [mudança] {f} hel (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} hel (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} allmänt utbredd (a) [geral]
geral (a) [mudança] {f} allmänt utbredd (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} allmänt utbredd (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} universellt (a) [geral]
geral (a) [geral] {f} släkt- (a) [geral]
geral (a) [opinião] {f} universellt (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} allmänt (a) [geral]
geral (a) [mudança] {f} allmänt (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} allmänt (a) [opinião]
geral (adj n) [widespread, common] {f} vanlig (adj n) [widespread, common]
geral (a) [grau] {f} i stor skala (a) [grau]
geral (adj n) [involving every part or member, not specific or particular] {f} generell (adj n) [involving every part or member, not specific or particular]
geral (adj n) [widespread, common] {f} generell (adj n) [widespread, common]
geral (adj n) [not limited in application; applicable to a whole class or category] {f} allmän (adj n) [not limited in application; applicable to a whole class or category]
geral (a) [mudança] {f} total (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} total (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} fullständig (a) [geral]
geral (a) [mudança] {f} fullständig (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} fullständig (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} allmän (a) [geral]
geral (adj n) [involving every part or member, not specific or particular] {f} allmän (adj n) [involving every part or member, not specific or particular]
geral (a) [mudança] {f} allmän (a) [mudança]
geral (a) [geral] {f} total (a) [geral]
geral (a) [opinião] {f} allmän (a) [opinião]
geral (adj n) [widespread, common] {f} allmän (adj n) [widespread, common]
geral (a) [geral] {f} universal- (a) [geral]
geral (a) [mudança] {f} universal- (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} universal- (a) [opinião]
geral (a) [geral] {f} generisk (a) [geral]
geral (a) [mudança] {f} generisk (a) [mudança]
geral (a) [opinião] {f} generisk (a) [opinião]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för geral SV Översättningar
total [completo] m volledig