Söktermen hänsyn har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska PT Portugisiska
hänsyn (n) [the tendency to consider others] (u) consideração (n) {f} [the tendency to consider others]
hänsyn (n) [the willingness to carry out the wishes of others] (u) deferência (n) {f} [the willingness to carry out the wishes of others]
SV Synonymer för hänsyn PT Översättningar
bemärkelse [hänseende] (u sentido {m}
sätt [hänseende] n jeito {m}
synpunkt [hänseende] (u ponto de vista {m}
aspekt [hänseende] (u faceta {f}
vikt [hänseende] (u peso {m}
uppmärksamhet [hänseende] (u vigilância {f}
betraktande [hänseende] n consideração {f}
betydelse [hänseende] (u significado {m}
punkt [hänseende] (u ponto {m}
avseende [hänseende] n respeito {m}
aktning [vördnad] (u estima {f}
respekt [vördnad] (u deferência {f}
vördnad [högaktning] (u espanto {m}
deltagande [omtänksamhet] n participante {m}
tjänst [omtänksamhet] (u favor {m}
anseende [aktning] n face {f}
undfallenhet [medgivande] n cedência {f}
koncession [medgivande] (u concessão {f}
kompromiss [medgivande] (u compromisso {m}
eftergift [medgivande] n cedência {f}