Söktermen i förhållande till har 21 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
i förhållande till (o) [korrelation] em relação a (o) [korrelation]
i förhållande till (o) [korrelation] em proporção a (o) [korrelation]
i förhållande till (o) [jämförelse] em proporção a (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [grad] em proporção a (o) [grad]
i förhållande till (o) [jämförelse] ao contrário de (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [korrelation] em comparação com (o) [korrelation]
i förhållande till (o) [jämförelse] em comparação com (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [grad] em comparação com (o) [grad]
i förhållande till (o) [korrelation] em contraste com (o) [korrelation]
i förhållande till (o) [jämförelse] em contraste com (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [grad] em contraste com (o) [grad]
i förhållande till (o) [association] no que diz respeito a (o) [association]
i förhållande till (o) [jämförelse] em relação a (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [grad] em relação a (o) [grad]
i förhållande till (o) [association] em relação a (o) [association]
i förhållande till (o) [korrelation] conforme (o) [korrelation]
i förhållande till (o) [jämförelse] conforme (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [grad] conforme (o) [grad]
i förhållande till (o) [korrelation] de acordo com (o) [korrelation]
i förhållande till (o) [jämförelse] de acordo com (o) [jämförelse]
i förhållande till (o) [grad] de acordo com (o) [grad]

SV PT Översättningar för i

i (o) [destination] para (o) [destination]
i (o) [preposition] para (o) [preposition]
i (o) [riktning] para (o) [riktning]
i (o) [tid] para (o) [tid]
i (conj prep) [over a period of time] por (conj prep) [over a period of time]
i (o) [preposition] no (o) [preposition]
i (o) [riktning] no (o) [riktning]
i (o) [preposition] em (o) [preposition]
i (o) [riktning] em (o) [riktning]
i (conj prep) [over a period of time] durante (conj prep) [over a period of time]

SV PT Översättningar för förhållande

förhållande (n) [allmän] {n} relação (n) {f} [allmän]
förhållande (n) [idé] {n} relação (n) {f} [idé]
förhållande (n) [kärlek] {n} relação (n) {f} [kärlek]
förhållande (n) [matematik] {n} relação (n) {f} [matematik]
förhållande (n) [proportion] {n} relação (n) {f} [proportion]
förhållande (n) [relation] {n} relação (n) {f} [relation]
förhållande (n) [allmän] {n} conexão (n) {f} [allmän]
förhållande (n) [idé] {n} conexão (n) {f} [idé]
förhållande (n) [kärlek] {n} conexão (n) {f} [kärlek]
förhållande (n) [matematik] {n} conexão (n) {f} [matematik]

SV PT Översättningar för till

till (o) [allmän] para (o) [allmän]
till (o) [destination] para (o) [destination]
till (prep adj) [for the purpose of] para (prep adj) [for the purpose of]
till (o) [förorsakande] para (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] para (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [riktning] para (o) [riktning]
till (o) [tid] para (o) [tid]
till (particle prep adv) [used to indicate the indirect object] para (particle prep adv) [used to indicate the indirect object]
till (o) [allmän] por (o) [allmän]
till (prep adj) [in the direction of] a (prep adj) [in the direction of]
SV Synonymer för i förhållande till PT Översättningar
bredvid [i stället för] ombro a ombro
i jämförelse med [i stället för] ao contrário de
mot [i stället för] para
jämfört med [i jämförelse med] comparado com
i fråga om [i jämförelse med] em respeito a
med avseende på [i jämförelse med] quanto a
visavi [i jämförelse med] defronte
inför [i jämförelse med] diante de
kontra [i jämförelse med] contra-atacar
gentemot [i jämförelse med] em relação a