Söktermen inegavelmente har 21 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
inegavelmente (o) [convicção] självklart (o) [convicção]
inegavelmente (o) [geral] visserligen (o) [geral]
inegavelmente (o) [verdade] oförneklig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [verdade] oangriplig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [verdade] ovederlägglig (o) [verdade]
PT Portugisiska SV Svenska
inegavelmente (o) [verdade] ovedersäglig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [verdade] oemotsäglig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [verdade] oomtvistlig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [verdade] oantastlig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [verdade] obestridlig (o) [verdade]
inegavelmente (o) [convicção] definitivt (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] verkligen (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] med visshet (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] säkert (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] bestämt (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] sannerligen (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] otvivelaktigt (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] säkerligen (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] absolut (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] riktigt (o) [convicção]
inegavelmente (o) [convicção] faktiskt (o) [convicção]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för inegavelmente SV Översättningar
indubitavelmente [sem dúvida] otvivelaktligen (adv)
decididamente [sem dúvida] ståndaktigt (adv)
absolutamente [sem dúvida] absolut
certamente [sem dúvida] säker
positivamente [sem dúvida] självklart
com certeza [sem dúvida] självklart
incontestavelmente [sem dúvida] oantastlig
inquestionavelmente [sem dúvida] tydligen
irrefutavelmente [indubitavelmente] oantastlig
sem dúvida [absolutamente] tydligen