Söktermen intryck har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska PT Portugisiska
intryck (n) [sinne] {n} imagem (n) {f} [sinne]
intryck (n) [kännemärke] {n} impressão (n) {f} [kännemärke]
intryck (n) [sinne] {n} impressão (n) {f} [sinne]
intryck (n) [sinne] {n} quadro (n) {m} [sinne]
SV Synonymer för intryck PT Översättningar
upplevelse [hågkomst] (u опит (opit)
händelse [hågkomst] (u съби́тие (n)
sägen [hågkomst] мит
tradition [hågkomst] (u традиция (n)
väsen [personlighet] (invariable твар {f}
känsla [sensation] (u усещане (v n)
idé [uppfattning] (u идея {f} (ideja)
effekt [resultat] (u ефект
följd [resultat] (u низ (n v)
funktion [resultat] (u функция (n v)
konsekvens [resultat] (u резултат {m}
ärr [resultat] n белег {m}
verkan [resultat] (invariable последствие
uppfattning [föreställning] (u тълкуване (n v)
märke [spår] n ма́рка (n v adj)
sensation [förnimmelse] (u усещане (v n)
påverka [göra intryck] поразявам (v)
slå [göra intryck] набирам (n v)
gripa [göra intryck] задържам (v)
stämpel [avtryck] (u печа́т (n v)