Söktermen intryck har 4 resultat
Hoppa till
SVSvenskaPTPortugisiska
intryck(n)[sinne]{n} imagem(n){f}[sinne]
intryck(n)[kännemärke]{n} impressão(n){f}[kännemärke]
intryck(n)[sinne]{n} impressão(n){f}[sinne]
intryck(n)[sinne]{n} quadro(n){m}[sinne]
SVSynonymer för intryckPTÖversättningar
upplevelse[hågkomst](uо́пыт(n adj v)
händelse[hågkomst](uсобы́тие(n)
sägen[hågkomst]миф(m)
tradition[hågkomst](uпреда́ние(n)
minne[hågkomst]nпода́рок на па́мять(n adj v)
väsen[personlighet](invariableтворе́ние(n conj)
känsla[sensation](uпредчу́вствие(n v)
idé[uppfattning](uиде́я
bild[uppfattning](uкартина(f)
effekt[resultat](uэффе́кт(n v)
följd[resultat](uсе́рия(n adj)
funktion[resultat](uфу́нкция(n)
konsekvens[resultat](uсле́дствие(n)
spår[resultat]nколея́(n v)
ärr[resultat]nрубе́ц(n)
verkan[resultat](invariableэффект(воздействие)
uppfattning[föreställning](uистолкова́ние(n v)
förnimmelse[föreställning]чу́вство(n)
märke[spår]nлоготи́п(n v adj)
sensation[förnimmelse](uчу́вство(n)