Söktermen irrefutavelmente har 8 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
irrefutavelmente (o) [verdade] obestridlig (o) [verdade]
irrefutavelmente (o) [verdade] oantastlig (o) [verdade]
irrefutavelmente (o) [verdade] oomtvistlig (o) [verdade]
irrefutavelmente (o) [verdade] oemotsäglig (o) [verdade]
irrefutavelmente (o) [verdade] ovedersäglig (o) [verdade]
PT Portugisiska SV Svenska
irrefutavelmente (o) [verdade] ovederlägglig (o) [verdade]
irrefutavelmente (o) [verdade] oangriplig (o) [verdade]
irrefutavelmente (o) [verdade] oförneklig (o) [verdade]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för irrefutavelmente SV Översättningar
inegavelmente [indubitavelmente] visserligen
inquestionavelmente [indubitavelmente] tydligen
incontestavelmente [indubitavelmente] oantastlig
certamente [absolutamente] säker
positivamente [absolutamente] självklart
com certeza [absolutamente] självklart
sem dúvida [absolutamente] tydligen