Söktermen longe har 17 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
longe (adj adv n) [remote in space] bort (adj adv n) [remote in space]
longe (o) [esportes] vid sidan av målet (o) [esportes]
longe (o) [distância] långt (o) [distância]
longe (adj adv n) [distant in space, time, or degree] långt (adj adv n) [distant in space, time, or degree]
longe (o) [futuro] långt borta (o) [futuro]
PT Portugisiska SV Svenska
longe (o) [distância] långt borta (o) [distância]
longe (a) [distante] långt borta (a) [distante]
longe (adj adv n) [remote in space] fjärran (adj adv n) [remote in space]
longe (a) [distante] fjärran (a) [distante]
longe (a) [lugar] avsides (a) [lugar]
longe (o) [distância] bort (o) [distância]
longe (o) [distância] borta (o) [distância]
longe (a) [lugar] fjärrliggande (a) [lugar]
longe (a) [lugar] enslig (a) [lugar]
longe (adj adv n) [remote in space] avlägsen (adj adv n) [remote in space]
longe (a) [lugar] avlägsen (a) [lugar]
longe (a) [distante] avlägsen (a) [distante]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för longe SV Översättningar
desviado [afastado] felande
distante [mínimo] långt
afastado [mínimo] avsides
isolado [mínimo] avskild
remoto [mínimo] avlägsen
acolá [lá] därborta
além [lá] livet efter döden (n proper)