Söktermen med avseende på har 29 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
med avseende på (o) [beträffande] com relação a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [beträffande] quanto a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] quanto a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] quanto a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] a respeito de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] a respeito de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] a respeito de (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] no que se refere àquele (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] no que diz respeito àquele (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] em respeito a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] em respeito a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] em respeito a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] a cerca de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] a cerca de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] a cerca de (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] com referência a (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] com relação a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] com relação a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] no que concerne a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] no que concerne a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] no que concerne a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] sobre (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] sobre (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] sobre (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] no que diz respeito a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] no que diz respeito a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] no que diz respeito a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] com referência a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] com referência a (o) [association]

SV PT Översättningar för med

med (o) [allmän] junto (o) {m} [allmän]
med (o) [drag] junto (o) {m} [drag]
med (prep adv) [in company, together] junto (prep adv) {m} [in company, together]
med (o) [medel] junto (o) {m} [medel]
med (o) [multiplikation] junto (o) {m} [multiplikation]
med (o) [när det gäller] junto (o) {m} [när det gäller]
med (o) [position] junto (o) {m} [position]
med (o) [vid samma tempo som] junto (o) {m} [vid samma tempo som]
med (adv) [likewise] também (adv) [likewise]
med (o) [allmän] por (o) [allmän]

SV PT Översättningar för avseende

avseende (n v int) [particular aspect of something] {n} respeito (n v int) {m} [particular aspect of something]
avseende (n) [detalj] {n} aspecto (n) {m} [detalj]
avseende (n) [detalj] {n} ponto (n) {m} [detalj]

SV PT Översättningar för

(o) [på varje] para (o) [på varje]
escutar
(o) [tid] por volta de (o) [tid]
a
(o) [preposition] no (o) [preposition]
(o) [yta] no (o) [yta]
(o) [preposition] sobre (o) [preposition]
(o) [yta] sobre (o) [yta]
(o) [egendom] de (o) [egendom]
em