Söktermen nervoso har 32 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
nervoso (a) [comportamento] retlig (a) [comportamento]
nervoso (a) [medicina] rastlös (a) [medicina]
nervoso (a) [inquieto] rastlös (a) [inquieto]
nervoso (a) [condição mental] rastlös (a) [condição mental]
nervoso (a) [comportamento] rastlös (a) [comportamento]
PT Portugisiska SV Svenska
nervoso (a) [comportamento] knarrig (a) [comportamento]
nervoso (a) [comportamento] lättretlig (a) [comportamento]
nervoso (a) [comportamento] hudlös (a) [comportamento]
nervoso (a) [comportamento] irritabel (a) [comportamento]
nervoso (a) [comportamento] överkänslig (a) [comportamento]
nervoso (a) [comportamento] lättstött (a) [comportamento]
nervoso (a) [comportamento] snarstucken (a) [comportamento]
nervoso (a) [medicina] otålig (a) [medicina]
nervoso (a) [inquieto] otålig (a) [inquieto]
nervoso (a) [condição mental] otålig (a) [condição mental]
nervoso (a) [comportamento] otålig (a) [comportamento]
nervoso (a) [pessoa] spänd (a) [pessoa]
nervoso (a) [comportamento] vresig (a) [comportamento]
nervoso (a) [medicina] nervös (a) [medicina]
nervoso (a) [inquieto] nervös (a) [inquieto]
nervoso (a) [condição mental] nervös (a) [condição mental]
nervoso (a) [comportamento] nervös (a) [comportamento]
nervoso (a) [condição mental] bekymrad (a) [condição mental]
nervoso (a) [medicina] orolig (a) [medicina]
nervoso (a) [inquieto] orolig (a) [inquieto]
nervoso (a) [condição mental] orolig (a) [condição mental]
nervoso (a) [comportamento] orolig (a) [comportamento]
nervoso (a) [medicina] ängslig (a) [medicina]
nervoso (a) [inquieto] ängslig (a) [inquieto]
nervoso (a) [condição mental] ängslig (a) [condição mental]
nervoso (a) [comportamento] ängslig (a) [comportamento]
nervoso (a) [condição mental] rädd (a) [condição mental]

Portugisiska Svenska översättingar