Söktermen omfatta har 57 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
omfatta (v) [kostnad] abranger (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] constar de (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] constar de (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] constar de (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] constar de (v) [innehålla]
SV Svenska PT Portugisiska
omfatta (v) [kostnad] constar de (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] ser composto de (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] ser composto de (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] ser composto de (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] ser composto de (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] ser composto de (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] abranger (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] abranger (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] abranger (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] abranger (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] consistir de (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] incorporar (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] incorporar (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] incorporar (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] incorporar (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] incorporar (v) [kostnad]
omfatta (v) [surround] circundar (v) [surround]
omfatta (v) [bestå av] abarcar (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] abarcar (v) [inbegripa]
omfatta (v) [include] abarcar (v) [include]
omfatta (v) [innefatta] abarcar (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] abarcar (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] abarcar (v) [kostnad]
omfatta (v) [include] englobar (v) [include]
omfatta (v) [innefatta] conter (v) [innefatta]
omfatta (v) [inbegripa] incluir (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] incluir (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] incluir (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] incluir (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] cobrir (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] cobrir (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] cobrir (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] cobrir (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] cobrir (v) [kostnad]
omfatta (v) [surround] rodear (v) [surround]
omfatta (v) [kvantitet] totalizar (v) [kvantitet]
omfatta (v) [bestå av] conter (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] conter (v) [inbegripa]
omfatta (v) [bestå av] incluir (v) [bestå av]
omfatta (v) [innehålla] conter (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] conter (v) [kostnad]
omfatta (v) [surround] conter (v) [surround]
omfatta (v) [bestå av] compreender (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] compreender (v) [inbegripa]
omfatta (v) [include] compreender (v) [include]
omfatta (v) [innefatta] compreender (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] compreender (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] compreender (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] consistir de (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] consistir de (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] consistir de (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] consistir de (v) [innehålla]
SV Synonymer för omfatta PT Översättningar
omge [gripa om] omkredse (n v)
omringa [omgärda] omringe (v n)
erkänna [tillägna sig] tilstå (v)
ta emot [tillägna sig] modtage
gilla [gå med i] synes om
hylla [gå med i] (u hylde (n)
stödja [understödja] støtte (adj n v)
bifalla [understödja] bakke op (adj n v)
sekundera [understödja] bakke op (adj n v)
räkna [utgöra] tælle
ha [innefatta] defækere
kämpa för [följa] forfægte (n adj v)
försvara [följa] forsvare (n adj v)
bära [nära] bære
äga [nära] have
känna [nära] føle