Söktermen ordna har 50 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
ordna (v) [rengöring] pôr em ordem (v) [rengöring]
ordna (v) [ordnande] organizar (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] organizar (v) [rengöring]
ordna (v) [justera] afinar (v) [justera]
ordna (n v) [to prepare] preparar (n v) [to prepare]
SV Svenska PT Portugisiska
ordna (n v) [arrange in order] ordenar (n v) [arrange in order]
ordna (v) [klassifikation] ordenar (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] ordenar (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] ordenar (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] ordenar (v) [rengöring]
ordna (v) [rengöring] esvaziar (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] pôr em ordem (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] pôr em ordem (v) [matematik]
ordna (v) [matematik] organizar (v) [matematik]
ordna (v) [klassifikation] sistematizar (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] sistematizar (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] sistematizar (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] sistematizar (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] dividir (v) [klassifikation]
ordna (v) [problem] resolver (v) [problem]
ordna (v) [problem] solucionar (v) [problem]
ordna (v) [klassifikation] agrupar (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] agrupar (v) [ordnande]
ordna (v) [justera] regular (v) [justera]
ordna (v) [problem] achar solução para (v) [problem]
ordna (v) [ordnande] dispor (v) [ordnande]
ordna (v) [klassifikation] separar (v) [klassifikation]
ordna (v) [klassifikation] limpar (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] limpar (v) [matematik]
ordna (v) [rengöring] limpar (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] classificar (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] classificar (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] classificar (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] classificar (v) [rengöring]
ordna (v) [justera] ajustar (v) [justera]
ordna (v) [gärning] arranjar (v) [gärning]
ordna (v) [klassifikation] dispor (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] dispor (v) [matematik]
ordna (v) [problem] liquidar (v) [problem]
ordna (v) [rengöring] dispor (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] arrumar (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] arrumar (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] arrumar (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] arrumar (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] alinhar (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] alinhar (v) [ordnande]
ordna (v) [klassifikation] colocar em ordem (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] colocar em ordem (v) [ordnande]
ordna (v) [gärning] dar um jeito (v) [gärning]
ordna (v) [klassifikation] organizar (v) [klassifikation]
SV Synonymer för ordna PT Översättningar
slita [göra slut på] slog (informal)
avsluta [göra slut på] stop
besluta [göra slut på] conclude
bestämma [göra slut på] conclude
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] settle
lösa [göra slut på] clear up
bedöma [göra slut på] estimate
döma [göra slut på] arbitrate
besegla [göra slut på] clinch
bekräfta [göra slut på] underpin
avgöra [göra slut på] conclude
arrangera [ombesörja] arrange
sköta om [ombesörja] mind
se till [ombesörja] look after
upprätthålla [ombesörja] keep up
sörja för [styra om] look after
uträtta [styra om] realize
beställa [styra om] order
tillse [ställa om] look after