Söktermen parecer har 19 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
parecer (v) [to appear] tyckas (v) [to appear]
parecer (v) [aparência] lyda (v) [aparência]
parecer (v) [aparência] låta (v) [aparência]
parecer (v) [impressão] se ut som om (v) [impressão]
parecer (v) [to appear] verka (v) [to appear]
PT Portugisiska SV Svenska
parecer (v) [assemelhar-se] verka (v) [assemelhar-se]
parecer (v) [aparência] verka (v) [aparência]
parecer (v) [to appear] förefalla (v) [to appear]
parecer (v) [assemelhar-se] förefalla (v) [assemelhar-se]
parecer (v) [aparência] förefalla (v) [aparência]
parecer (v n) [to impress, seem, appear] slå (v n) [to impress, seem, appear]
parecer (v) [assemelhar-se] tyckas (v) [assemelhar-se]
parecer (v) [aparência] tyckas (v) [aparência]
parecer (v) [assemelhar-se] se ut (v) [assemelhar-se]
parecer (v) [aparência] se ut (v) [aparência]
parecer (v) [geral] likna (v) [geral]
parecer (v) [to appear] synas (v) [to appear]
parecer (v) [assemelhar-se] synas (v) [assemelhar-se]
parecer (v) [aparência] synas (v) [aparência]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för parecer SV Översättningar
semblante [aparência] m countenance
ar [aparência] m air
aspecto [aparência] m semelfactive aspect (n)
aparentar [lembrar] look as though