Söktermen partir har 52 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
partir (v) [dividir] skära (v) [dividir]
partir (v) [intransitivo] (v) [intransitivo]
partir (v) [saída] (v) [saída]
partir (v) [to leave] (v) [to leave]
partir (v) [to leave] resa (v) [to leave]
PT Portugisiska SV Svenska
partir (adj n v) [divide along a more or less straight line] dela (adj n v) [divide along a more or less straight line]
partir (v) [parte] dela (v) [parte]
partir (v n) [intransitive: to separate into (to end up in) two or more pieces] gå sönder (v n) [intransitive: to separate into (to end up in) two or more pieces]
partir (v n) [intransitive: to stop functioning properly or altogether] gå sönder (v n) [intransitive: to stop functioning properly or altogether]
partir (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces] ta isär (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces]
partir (v) [to go away from] avlägsna (v) [to go away from]
partir (v) [to leave] avlägsna (v) [to leave]
partir (v) [veículos] köra iväg (v) [veículos]
partir (v) [saída] gå upp (v) [saída]
partir (v n) [''transitive'' to split or sever] klyva (v n) [''transitive'' to split or sever]
partir (v) [madeira] klyva (v) [madeira]
partir (adj n v) [divide along a more or less straight line] splittra (adj n v) [divide along a more or less straight line]
partir (v) [to die] (v) [to die]
partir (v) [to die] avlida (v) [to die]
partir (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces] sönder (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces]
partir (v n) [transitive: to cause to stop functioning] ta sönder (v n) [transitive: to cause to stop functioning]
partir (adj n v) [divide along a more or less straight line] söndra (adj n v) [divide along a more or less straight line]
partir (v n) [intransitive, of a bone: to crack] brytas (v n) [intransitive, of a bone: to crack]
partir (v n) [transitive: to cause to stop functioning] ha sönder (v n) [transitive: to cause to stop functioning]
partir (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces] ha isär (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces] (v n)
partir (v) [to leave] köra sin väg (v) [to leave] (v)
partir (v) [viajar] avlägsna sig (v) [viajar]
partir (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces] bryta (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces]
partir (v) [objetos] brytas av (v) [objetos]
partir (v) [corda] brista (v) [corda]
partir (v) [intransitivo] brista (v) [intransitivo]
partir (v) [objetos] brista (v) [objetos]
partir (v) [saída] brista (v) [saída]
partir (v) [objetos] springa av (v) [objetos]
partir (v) [lugar] sätta av (v) [lugar]
partir (v) [viajar] sätta av (v) [viajar]
partir (v) [lugar] avresa (v) [lugar]
partir (v) [viajar] avresa (v) [viajar]
partir (v) [lugar] avlägsna sig (v) [lugar]
partir (v n) [transitive: to cause (a bone) to crack] bryta (v n) [transitive: to cause (a bone) to crack]
partir (v) [lugar] avgå (v) [lugar]
partir (v) [to leave] avgå (v) [to leave]
partir (v) [viajar] avgå (v) [viajar]
partir (v) [intransitivo] gå iväg (v) [intransitivo]
partir (v) [lugar] gå iväg (v) [lugar]
partir (v) [saída] gå iväg (v) [saída]
partir (v) [viajar] gå iväg (v) [viajar]
partir (adj n v) [leave] lämna (adj n v) [leave]
partir (v) [to go away from] lämna (v) [to go away from]
partir (v) [intransitivo] spricka (v) [intransitivo]
partir (v) [saída] spricka (v) [saída]
partir (v) [intransitivo] gå upp (v) [intransitivo]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för partir SV Översättningar
quebrar [cortar] hỏng (v n)
terminar [cortar] hết (n v)
romper [cortar] làm bể (v n)
ir [continuar] đi ngủ
adotar [continuar] nhận làm con nuôi
aceitar [continuar] nhận
seguir [continuar] tiếp tục
separar [romper] chia (v n)
distribuir [dividir] bắt (v n adj)
repartir [dividir] phân phối (n v)
dividir [separar] chia (v n)
cortar [ir] cạo mặt (n v)