Söktermen por har 57 resultat
SV Synonymer för por PT Översättningar
gång [rör] (u chůze
ledning [rör] (u šňůra {f}
pipa [rör] (u píšťalka (n v)
spår [rör] n drážka (n v)
kanal [rör] (u kanál {m}
PT Portugisiska SV Svenska
por (adv) [in one way or another; in some way not yet known or designated] på något sätt (adv) [in one way or another; in some way not yet known or designated]
por (prep adv) [in every part of; all through] genom (prep adv) [in every part of; all through]
por (o) [meio] genom (o) [meio]
por (prep adj adv n) [by means of] igenom (prep adj adv n) [by means of]
por (v) [objetos] lägga (v) [objetos]
por (v) [pergunta] lägga (v) [pergunta]
por (prep adv adj n) [along a path] längs med (prep adv adj n) [along a path]
por (o) [geral] per (o) [geral]
por (o) [multiplicação] per (o) [multiplicação]
por (o) [preposição] per (o) [preposição]
por (o) [geral] till förmån för (o) [geral]
por (o) [preposição] till förmån för (o) [preposição]
por (prep adv adj) [here and there] runt (prep adv adj) [here and there]
por (conj prep) [over a period of time] i (conj prep) [over a period of time]
por (o) [tempo] sedan (o) [tempo]
por (o) [divisão] genom (o) [divisão]
por (v) [objetos] sätta (v) [objetos]
por (v) [pergunta] sätta (v) [pergunta]
por (v) [objetos] ställa (v) [objetos]
por (v) [pergunta] ställa (v) [pergunta]
por (o) [tempo] alltsedan (o) [tempo]
por (o) [tempo] ända sedan (o) [tempo]
por (o) [tempo] sedan dess (o) [tempo]
por (o) [direção] via (o) [direção]
por (prep adv adj n) [indicates a means] genom att (prep adv adj n) [indicates a means]
por (prep adv adj n) [along a path] längs (prep adv adj n) [along a path]
por (prep adv) [in a line with, with a progressive motion on; onward on; forward on] längs (prep adv) [in a line with, with a progressive motion on; onward on; forward on]
por (adv) [lastly] avslutningsvis (adv) [lastly]
por (adv) [in one way or another; in some way not yet known or designated] på ett eller annat sätt (adv) [in one way or another; in some way not yet known or designated] (adv)
por (prep adv adj n) [indicates creator of a work] av (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
por (conj prep) [because of] för (conj prep) [because of]
por (o) [geral] för (o) [geral]
por (o) [preposição] för (o) [preposição]
por (o) [preço] för (o) [preço]
por (conj prep) [supporting] för (conj prep) [supporting]
por (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing] efter (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing]
por (prep adv adj n) [indicates a rule followed] efter (prep adv adj n) [indicates a rule followed]
por (prep adv adj n) [steady progression] efter (prep adv adj n) [steady progression]
por (o) [geral] till (o) [geral]
por (o) [preposição] till (o) [preposição]
por (v) [movimento] stoppa (v) [movimento]
por (o) [dimensão] gånger (o) [dimensão]
por (o) [direção] över (o) [direção]
por (v) [movimento] sticka (v) [movimento] (informal)
por (prep adv adj n) [indication of passive voice] av (prep adv adj n) [indication of passive voice]
por (o) [razão] av (o) [razão]
por (o) [razão] utav (o) [razão]
por (prep adj) [located near] vid (prep adj) [located near]
por (o) [divisão] med (o) [divisão]
por (o) [meio] med (o) [meio]
por (o) [multiplicação] med (o) [multiplicação]
por (o) [preposição] med (o) [preposição]
por (v) [objetos] framställa (v) [objetos]
por (v) [pergunta] framställa (v) [pergunta]
por (v) [objetos] lägga fram (v) [objetos]
por (v) [pergunta] lägga fram (v) [pergunta]
por (prep adj adv n) [by means of] genom (prep adj adv n) [by means of]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för por SV Översättningar
com [mediante] met
pelo [para] m haar
via [para] f weg
colocar [arrumar] insit