Söktermen por volta de har 16 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
por volta de (o) [estimativa] ungefär (o) [estimativa]
por volta de (o) [tempo] ungefär (o) [tempo]
por volta de (o) [estimativa] nästan (o) [estimativa]
por volta de (o) [tempo] nästan (o) [tempo]
por volta de (o) [estimativa] omkring (o) [estimativa]
PT Portugisiska SV Svenska
por volta de (o) [tempo] omkring (o) [tempo]
por volta de (o) [estimativa] cirka (o) [estimativa]
por volta de (o) [tempo] cirka (o) [tempo]
por volta de (o) [estimativa] approximativt (o) [estimativa]
por volta de (o) [tempo] approximativt (o) [tempo]
por volta de (o) [estimativa] tillnärmelsevis (o) [estimativa]
por volta de (o) [tempo] tillnärmelsevis (o) [tempo]
por volta de (o) [tempo] (o) [tempo]
por volta de (o) [tempo] (o) [tempo]
por volta de (o) [tempo] vid (o) [tempo]
por volta de (o) [tempo] där omkring (o) [tempo]

PT SV Översättningar för por

por (v) [movimento] sticka (v) [movimento] (informal)
por (conj prep) [because of] för (conj prep) [because of]
por (o) [geral] för (o) [geral]
por (o) [preposição] för (o) [preposição]
por (o) [preço] för (o) [preço]
por (conj prep) [supporting] för (conj prep) [supporting]
por (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing] efter (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing]
por (prep adv adj n) [indicates a rule followed] efter (prep adv adj n) [indicates a rule followed]
por (prep adv adj n) [steady progression] efter (prep adv adj n) [steady progression]
por (o) [geral] till (o) [geral]

PT SV Översättningar för volta

volta (v n) [act of returning] {f} återkomst (v n) [act of returning] (u)
volta (n) [evento] {f} återkommande (n) {n} [evento]
volta (v n) [act of returning] {f} återvändo (v n) [act of returning]

PT SV Översättningar för de

de (adj adv n) [in extent in a direction away from the observer] djup (adj adv n) {n} [in extent in a direction away from the observer]
de (n adj int v) [parting, valedictory, final] avsked (n adj int v) {n} [parting, valedictory, final]
de (adj) [offensive] frånstötande (adj) [offensive]
de (o) [geral] för (o) [geral]
de (o) [geral] till (o) [geral]
de (o) [livros] (o) [livros]
de (o) [lugar] (o) [lugar]
de (o) [origem] (o) [origem]
de (o) [posse] (o) [posse]
de (o) [tempo] (o) [tempo]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för por volta de SV Översättningar
mais ou menos [aproximadamente] sådär
em torno de [aproximadamente] runtom
quase [aproximadamente] närapå