Söktermen positivamente har 12 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
positivamente (o) [convicção] verkligen (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] faktiskt (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] riktigt (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] absolut (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] säkerligen (o) [convicção]
PT Portugisiska SV Svenska
positivamente (o) [convicção] otvivelaktigt (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] sannerligen (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] bestämt (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] säkert (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] med visshet (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] självklart (o) [convicção]
positivamente (o) [convicção] definitivt (o) [convicção]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för positivamente SV Översättningar
indubitavelmente [sem dúvida] otvivelaktligen (adv)
decididamente [sem dúvida] ståndaktigt (adv)
absolutamente [sem dúvida] absolut
certamente [sem dúvida] säker
com certeza [sem dúvida] självklart
inegavelmente [sem dúvida] visserligen
incontestavelmente [sem dúvida] oantastlig
inquestionavelmente [sem dúvida] tydligen
sem dúvida [absolutamente] tydligen
irrefutavelmente [absolutamente] oantastlig