Söktermen proposition har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaPTPortugisiska
proposition(n v)[draft of a law] projeto(n v){m}[draft of a law]
SVSynonymer för propositionPTÖversättningar
förslag[diskret undersökning]nsugestão{f}
försök[diskret undersökning]njulgamento{m}
lockbete[diskret undersökning]nengodo{m}
uppgift[matematikuppgift](ufunção{f}
tal[matematikuppgift]nnúmero{m}
problem[matematikuppgift]ndificuldade{f}
omdöme[sats]nopinião{f}
motion[förslag](uprojeto{m}
påstående[tes]nafirmação{f}
antagande[tes]nadmissão{f}
dogm[tes](udogma{m}
formel[tes](ufórmula{f}
sanning[tes](uverdade{f}
hypotes[tes](uhipótese{f}
aforism[tes](uaforismo{m}
sats[tes](uteses
fordran[yrkande]nreivindicação{f}
krav[yrkande]nprocura{f}
begäran[yrkande]npetição{f}
anhållan[yrkande](invariablerequisição