Söktermen quanto a har 7 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
quanto a (adj prep) [Regarding] beträffande (adj prep) [Regarding]
quanto a (adj prep) [Regarding] angående (adj prep) [Regarding]
quanto a (o) [geral] angående (o) [geral]
quanto a (o) [geral] med avseende på (o) [geral]
quanto a (adj prep) [Regarding] rörande (adj prep) [Regarding]
quanto a (o) [geral] med hänsyn till (o) [geral]
quanto a (o) [geral] vad beträffar (o) [geral]

PT SV Översättningar för quanto

quanto mycket
quanto (o) [grau] hur mycket (o) [grau]
quanto (o) [quantidade] hur mycket (o) [quantidade]
quanto (pronoun adv int determiner) [how much] sådan (pronoun adv int determiner) [how much]
quanto (pronoun adv int determiner) [how much] vilken (pronoun adv int determiner) [how much]
quanto hur
quanto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
quanto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']

PT SV Översättningar för a

a (prep adj) [in the direction of] till (prep adj) [in the direction of]
a (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
a (particle prep adv) [used to indicate ratios] till (particle prep adv) [used to indicate ratios]
a (particle prep adv) [used to indicate the indirect object] till (particle prep adv) [used to indicate the indirect object]
a (prep adj) [in the direction of] mot (prep adj) [in the direction of]
a
a (particle prep adv) [used to indicate the indirect object] åt (particle prep adv) [used to indicate the indirect object]
a vid
a (article adv) [article] det (article adv) [article]
a (article adv) [stressed, indicating that the object in question is the only one worthy of attention] det (article adv) [stressed, indicating that the object in question is the only one worthy of attention]