Söktermen regular har 54 resultat
PTPortugisiskaSVSvenska
regular(a)[provisão] regelbunden(a)[provisão]
regular(v)[motor] trimma(v)[motor]
regular(a)[freguês] stam-(a)[freguês]
regular(a)[geral] stam-(a)[geral]
regular(a)[provisão] stam-(a)[provisão]
PTPortugisiskaSVSvenska
regular(a)[freguês] reguljär(a)[freguês]
regular(a)[geral] reguljär(a)[geral]
regular(a)[movimento] reguljär(a)[movimento]
regular(a)[provisão] reguljär(a)[provisão]
regular(a)[normal] standard-(a)[normal]
regular(a)[uniforme] enhetlig(a)[uniforme]
regular(a)[freguês] regelbunden(a)[freguês]
regular(a)[geral] regelbunden(a)[geral]
regular(a)[movimento] regelbunden(a)[movimento]
regular(v)[ajustar] trimma(v)[ajustar]
regular(a)[uniforme] regelbunden(a)[uniforme]
regular(a)[passável] ganska bra(a)[passável]
regular(a)[passável] ganska god(a)[passável]
regular(o)[geral] någorlunda(o)[geral]
regular(a)[passável] någorlunda(a)[passável]
regular(a)[normal] normal(a)[normal](u)
regular(a)[freguês] regelmässig(a)[freguês]
regular(a)[geral] regelmässig(a)[geral]
regular(a)[movimento] regelmässig(a)[movimento]
regular(a)[provisão] regelmässig(a)[provisão]
regular(o)[geral] sådär(o)[geral]
regular(o)[geral] drägligt(o)[geral]
regular(n v)[to moderate or control] mildra(n v)[to moderate or control]
regular(a)[uniforme] likformig(a)[uniforme]
regular(a)[uniforme] konstant(a)[uniforme]
regular(a)[passável] skaplig(a)[passável]
regular(v)[ajustar] ordna(v)[ajustar]
regular(v)[motor] ordna(v)[motor]
regular(a)[freguês] jämn(a)[freguês]
regular(a)[geral] jämn(a)[geral]
regular(a)[movimento] jämn(a)[movimento]
regular(a)[provisão] jämn(a)[provisão]
regular(a)[qualidade] jämn(a)[qualidade]
regular(a)[freguês] fast(a)[freguês]
regular(a)[geral] fast(a)[geral]
regular(a)[provisão] fast(a)[provisão]
regular(n v)[to moderate or control] dämpa(n v)[to moderate or control]
regular(a)[movimento] ständig(a)[movimento]
regular(a)[provisão] ständig(a)[provisão]
regular(a)[qualidade] oföränderlig(a)[qualidade]
regular(v)[ajustar] justera(v)[ajustar]
regular(v)[motor] justera(v)[motor]
regular(v)[ajustar] reglera(v)[ajustar]
regular(v)[controle] reglera(v)[controle]
regular(v)[motor] reglera(v)[motor]
regular(v)[ajustar] ställa in(v)[ajustar]
regular(v)[motor] ställa in(v)[motor]
regular(v)[ajustar] finjustera(v)[ajustar]
regular(v)[motor] finjustera(v)[motor]

Portugisiska Svenska översättingar

PTSynonymer för regularSVÖversättningar
aceitável[bom]elfogadható(adj)
satisfatório[bom]kielégítő(adj)
justo[bom]igazságos(adj n v)
razoável[bom]rendben(adj adv int)
bom[passável]
constante[uniforme]fegyenletes
afinar[ajustar]hangol(n v)
uniforme[movimento]megyenletes