Söktermen regular har 54 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
regular (a) [provisão] regelbunden (a) [provisão]
regular (v) [motor] trimma (v) [motor]
regular (a) [freguês] stam- (a) [freguês]
regular (a) [geral] stam- (a) [geral]
regular (a) [provisão] stam- (a) [provisão]
PT Portugisiska SV Svenska
regular (a) [freguês] reguljär (a) [freguês]
regular (a) [geral] reguljär (a) [geral]
regular (a) [movimento] reguljär (a) [movimento]
regular (a) [provisão] reguljär (a) [provisão]
regular (a) [normal] standard- (a) [normal]
regular (a) [uniforme] enhetlig (a) [uniforme]
regular (a) [freguês] regelbunden (a) [freguês]
regular (a) [geral] regelbunden (a) [geral]
regular (a) [movimento] regelbunden (a) [movimento]
regular (v) [ajustar] trimma (v) [ajustar]
regular (a) [uniforme] regelbunden (a) [uniforme]
regular (a) [passável] ganska bra (a) [passável]
regular (a) [passável] ganska god (a) [passável]
regular (o) [geral] någorlunda (o) [geral]
regular (a) [passável] någorlunda (a) [passável]
regular (a) [normal] normal (a) [normal] (u)
regular (a) [freguês] regelmässig (a) [freguês]
regular (a) [geral] regelmässig (a) [geral]
regular (a) [movimento] regelmässig (a) [movimento]
regular (a) [provisão] regelmässig (a) [provisão]
regular (o) [geral] sådär (o) [geral]
regular (o) [geral] drägligt (o) [geral]
regular (n v) [to moderate or control] mildra (n v) [to moderate or control]
regular (a) [uniforme] likformig (a) [uniforme]
regular (a) [uniforme] konstant (a) [uniforme]
regular (a) [passável] skaplig (a) [passável]
regular (v) [ajustar] ordna (v) [ajustar]
regular (v) [motor] ordna (v) [motor]
regular (a) [freguês] jämn (a) [freguês]
regular (a) [geral] jämn (a) [geral]
regular (a) [movimento] jämn (a) [movimento]
regular (a) [provisão] jämn (a) [provisão]
regular (a) [qualidade] jämn (a) [qualidade]
regular (a) [freguês] fast (a) [freguês]
regular (a) [geral] fast (a) [geral]
regular (a) [provisão] fast (a) [provisão]
regular (n v) [to moderate or control] dämpa (n v) [to moderate or control]
regular (a) [movimento] ständig (a) [movimento]
regular (a) [provisão] ständig (a) [provisão]
regular (a) [qualidade] oföränderlig (a) [qualidade]
regular (v) [ajustar] justera (v) [ajustar]
regular (v) [motor] justera (v) [motor]
regular (v) [ajustar] reglera (v) [ajustar]
regular (v) [controle] reglera (v) [controle]
regular (v) [motor] reglera (v) [motor]
regular (v) [ajustar] ställa in (v) [ajustar]
regular (v) [motor] ställa in (v) [motor]
regular (v) [ajustar] finjustera (v) [ajustar]
regular (v) [motor] finjustera (v) [motor]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för regular SV Översättningar
justo [bom] pravi {m}
razoável [bom] spodoben (adj)
bom [passável] dóber (adj adv n)
intermediário [mediano] m posrednik (n v)
uniforme [movimento] m uniforma (adj n v)